Aspergeteelt

Deze animatie toont de veranderingen in de regionale spreiding van de aspergeteelt in de periode 1980-2011. Weergegeven wordt het aandeel van het areaal asperges per landbouwgebied in het totale areaal asperges in Nederland.

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.