Vaker korte vakantie voor vijfenvijftig-plussers

Het gemiddeld aantal korte vakanties in de groep 55-65 jarigen steeg licht van 2,35 in 2007 naar 2,43 in 2008. Bij de groep 75 jaar of ouder is deze stijging nog sterker: van 1,57 naar 1,82. Daarentegen daalde het aantal in de groep personen onder 55 jaar. Het gemiddeld aantal korte vakanties per vakantieganger bleef in 2008 vrijwel gelijk, maar het gemiddeld aantal lange vakanties steeg licht.

Korte vakantie voor 40 procent Nederlanders

Van de 15,5 miljoen inwoners met een Nederlandse nationaliteit hielden er in 2008 ruim 9,2 miljoen (ofwel 59,6 procent) geen korte vakantie en een kleine 6,3 miljoen (40,4 procent) wel. Het gemiddeld aantal korte vakanties kwam in 2008 uit op 1,96. In 2007 was dat nagenoeg hetzelfde met 2,00. Dit blijkt uit de resultaten van het ‘Continue Vakantie Onderzoek 2008’.

Lange vakantie voor driekwart van de Nederlanders

In 2008 trok ruim 75 procent van de Nederlandse bevolking er op uit voor een lange vakantie. Dit lijkt toe te nemen, want het cijfer bedroeg in 2007 nog iets minder dan 74 procent. Het gemiddeld aantal lange vakanties per Nederlander steeg van 1,96 in 2007 tot 2,03 in 2008. Dit is een toename van 3,6 procent. In deze stijging deelden vrijwel alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van 45-55 jarigen en de 75-plussers. Bij deze personen  bleef het cijfer vrij constant op een niveau van gemiddeld respectievelijk 2,00 en 2,23 lange vakanties per jaar .

Het CBS verstaat onder een ‘lange vakantie' een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen in binnen- en/of buitenland. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. Onder een korte vakantie wordt hetzelfde verstaan, maar dan met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen.

Bron: StatLine