Statistisch Bulletin no. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen, Internationale handel, Prijzen.