Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van mei 2009 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie onveranderd negatief is. De orderontvangsten zijn opnieuw afgenomen en de oordelen zijn nog steeds negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers pessimistisch. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als pessimistisch.

Forse afname orderontvangsten

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in mei opnieuw afgenomen. De index orderpositie is verder gedaald en komt uit op 104,0 (juli 2000=100). Het oordeel over de totale en buitenlandse orderpositie is nog steeds zeer negatief. Over de voorraden gereed product zijn de ondernemers nog steeds pessimistisch gestemd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers onveranderd pessimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in de afgelopen drie maanden een lagere productie. Ze verwachten voor de maanden mei tot en met juli opnieuw een afname van de productie. Over de toekomstige afzetprijzen blijven de ondernemers somber. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers net zo negatief gestemd dan een maand eerder. Van de ondernemers verwacht per saldo 46 procent een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor mei tot en met juli 2009

Verwachting voor mei tot en met juli 2009