Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in maart 2009 minder omgezet dan een jaar eerder. Daarnaast waren het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het volume van de gemiddelde dagproductie beduidend kleiner. Ook de waarde van de orderontvangsten was fors lager. De afzetprijs bleef op vrijwel hetzelfde niveau als in maart 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2009)

Omzet omlaag, afzet beduidend kleiner

De omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in maart bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Ondanks de lagere omzet presteerde de branche met dit resultaat bovengemiddeld binnen de hele industrie. In maart gingen de zaken in het binnenland iets minder slecht dan op de exportmarkt. De maand telde in 2009 twee werkdagen meer dan in 2008. Dit had een positief effect op de omzet. De afzetprijzen bleven in maart nagenoeg gelijk. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was met 16 procent beduidend kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. Hierbij ontliepen de ontwikkelingen in binnen- en buitenland elkaar nauwelijks.

Van de drie subbranches kon de textielindustrie het minst slechte omzetresultaat overleggen. Deze subbranche zette bijna 7 procent minder om, terwijl de afzet 15 procent kleiner was vergeleken met maart vorig jaar. De kledingindustrie en de lederindustrie zagen hun omzet achtereenvolgens met 18 en 14 procent afnemen. Het bijbehorende omzetvolume lag bij beiden circa een kwart onder het niveau van maart 2008.

In het eerste kwartaal van 2009 was de omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie 17 procent lager. Ook het bijbehorende omzetvolume per gemiddelde werkdag was 17 procent kleiner vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hierbij gingen de zaken in het binnenland minder slecht dan in het buitenland.

Fors lagere waarde orderontvangsten

In de textiel- en kledingindustrie daalde in maart 2009 de waarde van de orderontvangsten met 21 procent fors. Voor de vierde achtereenvolgende maand ontwikkelde de waarde zich in het buitenland ongunstiger dan in het binnenland. De subbranches textielindustrie en kledingindustrie haalden respectievelijk een 19 en ruim 40 procent lagere waarde aan orderontvangsten binnen ten opzichte van maart 2008.

De ontwikkelingen van de waarde van de orderontvangsten in het eerste kwartaal zijn nagenoeg gelijk aan de ontwikkelingen in maart.

Afzetprijs vrijwel gelijk

In maart 2009 steeg de afzetprijs op de binnenlandse markt met ruim 0,5 procent. Op de exportmarkt werden producten juist 1 procent goedkoper. In totaal werd per gereed product nagenoeg dezelfde prijs betaald als in maart 2008.

De prijsontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2009 vertonen een sterke gelijkenis met de ontwikkelingen in maart.

Productiedaling opnieuw met dubbele cijfers

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in maart 11 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Het was de vijfde opeenvolgende maand dat de branche haar productiedaling met dubbele cijfers schreef.

De textiel-, kleding- en lederindustrie produceerde in het eerste kwartaal van dit jaar 13 procent minder dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Dit is de grootste productiedaling sinds het tweede kwartaal van 2004.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juni (verslagmaand april 2009) worden de realisaties in de Papier- en grafische industrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Papier- en grafische industrie               april 2009, augustus 2009, december 2009

Meubelindustrie                                      mei 2009, september 2009, januari 2010

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2009, oktober 2009, februari 2010

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2009, november 2009, maart 2010