Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie verder is verslechterd. De orderontvangsten zijn fors afgenomen en de oordelen blijven zeer negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers eveneens zeer pessimistisch.

Negatievere oordelen

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers sterk afgenomen in de afgelopen drie maanden. Het oordeel over de voorraden gereed product is tevens verslechterd. De index orderpositie is verder gedaald en bedraagt 144,0 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is nog steeds zeer negatief . Ook over de buitenlandse orderpositie waren de ondernemers nog steeds negatief gestemd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verdere afname productie verwacht

In de afgelopen drie maanden realiseerden de ondernemers naar eigen zeggen een flink lagere productie. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een verdere afname van de productie. De ondernemers voorzien ook een daling van de afzetprijzen voor hun producten. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers pessimistischer gestemd dan de vorige maand.

Verwachting voor april tot en met juni 2009

Verwachting voor april tot en met juni 2009

Concurentiepositie verslechterd

Uit de kwartaalvragen van de Conjunctuurtest blijkt dat in het eerste kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt flink is verslechterd. De ondernemers zagen hun concurrentiepositie ook op de buitenlandse markt flink verder verslechteren. Ze voorzien een flinke afname van de buitenlandse afzet in het tweede kwartaal. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal licht gedaald en komt uit op 62,3. De huidige productiecapaciteit wordt door een stijgend aantal ondernemers als te groot beoordeeld.