Verliezen op activa overschaduwen operationele winst financiële sector

Het vierde kwartaal van 2008 was voor de financiële instellingen in Nederland een kwartaal met twee gezichten. Enerzijds werd er in de gewone bedrijfsvoering winst gemaakt, anderzijds zorgden verliezen op aandelen en deelnemingen ervoor dat er netto verlies werd geleden.

Financiële instellingen konden goedkoop lenen

Het rentebedrijf deed het goed doordat de financiële instellingen bij nagenoeg gelijkblijvende marktrente zelf voordeliger geld konden lenen. Het aantrekken van geld werd voor financiële instellingen goedkoper door een lage interbancaire rente, de rente die banken elkaar in rekening brengen, en het balansversterkende steunbeleid van de Nederlandse overheid en de Europese Centrale Bank.

Waarde financiële activa

Waarde financiële activa

Verliezen op aandelen en deelnemingen

Op de financiële activa van de balansen van de financiële instellingen werden zeer grote verliezen geleden, waardoor de voordelen van de gunstige rente ruimschoots teniet werden gedaan. De financiële activa werden het hele jaar door minder waard, maar het vierde kwartaal kende met ruim 140 miljard euro verreweg de grootste afboekingen. Het ging daarbij vooral om negatieve herwaarderingen op aandelen en deelnemingen.