Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2008

De schoonmaakbranche heeft in het vierde kwartaal van 2008 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2007. De omzetgroei lag in lijn met de ontwikkeling over heel 2008. De stemming onder de ondernemers is verder verslechterd in het vierde kwartaal. De oordelen zijn negatiever en de verwachtingen pessimistischer dan voorgaande kwartalen.

Omzetgroei in lijn met jaarontwikkeling

De schoonmaakbranche heeft in het vierde kwartaal van 2008 een 7 procent hogere omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Gestegen afzetprijzen namen circa de helft van de omzetgroei voor hun rekening.
De omzet van bedrijven die gebouwen reinigen groeide iets sterker dan de gemiddelde omzet van de gehele schoonmaakbranche. Gestegen afzetprijzen droegen voor bijna twee derde bij, terwijl het volume van de schoonmaakdiensten met ruim 3 procent groeide vergeleken met het laatste kwartaal van 2007. Opnieuw was de omzetgroei in de schoonmaakbranche hoger dan de gemiddelde omzetgroei van de zakelijke dienstverlening als geheel. De zakelijke dienstverleners zetten bijna 5 procent meer om dan in het vierde kwartaal van 2007.
In 2008 zette de schoonmaakbranche circa 7 procent meer om dan in het jaar ervoor. Deze uitkomst is gelijk aan de gemiddelde jaargroei van de gehele zakelijke dienstverlening. De prijzen in de schoonmaakbranche lagen over heel 2008 ruim 3 procent hoger. Het volume groeide met bijna 4 procent ten opzichte van 2007.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Meer vacatures vervuld dan ontstaan

In het vierde kwartaal van 2008 zijn 5 duizend vacatures ontstaan, evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 6 duizend. Dit is een stijging van duizend vergeleken met het vierde kwartaal van 2007.
De schoonmaakbranche sloot het jaar 2008 af met 2 700 openstaande vacatures. Dit zijn er 500 minder dan eind 2007. Over heel 2008 ontstonden 26 duizend vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers verslechterd is. De ondernemers zagen gedurende het vierde kwartaal de omzet groeien. De personeelssterkte is flink afgenomen in vergelijking met het derde kwartaal. Het oordeel over het huidige economische klimaat voor de onderneming is aan het eind van het vierde kwartaal behoorlijk gekelderd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijging van de prijzen verwacht

Voor het eerste kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen. Van de ondernemers verwacht slechts 10 procent een afname van hun omzet. Een stijging van de afzetprijzen wordt per saldo door 87 procent van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2009 verwacht. Verder voorziet 18 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.