Monitor reclamebranche vierde kwartaal 2008

De omzet in de reclamebranche is in het vierde kwartaal van 2008 fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is deze branche de minst presenterende branche binnen de zakelijke dienstverlening. De stemming van de ondernemers is verslechterd, zo blijkt uit de conjunctuurtest van januari 2009. De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn over de hele linie pessimistisch.

Omzet in de min

In tegenstelling tot de overige branches in de zakelijke dienstverlening realiseerden de reclamebureaus in het vierde kwartaal van 2008 een omzetdaling. De omzet daalde met 3,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007. Hiermee werd de sterkste omzetdaling bereikt sinds het derde kwartaal van 2006. Over het hele jaar 2008 nam de omzet in deze branche met 0,4 procent af. Daarmee lieten de reclamebureaus als enige een negatieve omzetontwikkeling zien binnen de zakelijke dienstverlening. De omzet nam af, omdat veel bedrijven bezuinigden op hun reclame-uitgaven.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Stemming blijft slecht

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche slecht blijft. Volgens de ondernemers is de personeelssterkte in het vierde kwartaal licht gedaald. Het oordeel over het huidige economische klimaat voor de onderneming is fors verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Pessimistische verwachtingen

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009. Per saldo verwacht 20 procent van de ondernemers een afname van de omzet. Ondernemers in de reclamebranche zijn negatiever in hun verwachtingen over de omzet dan de totale zakelijke dienstverlening. Per saldo voorziet een kwart van de ondernemers een stijging van de afzetprijzen. Een afname van de personeelssterkte wordt per saldo door 24 procent van de ondernemers verwacht. Van de ondernemers ervaart 40 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor hun activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.