Monitor motor- en autobranche vierde kwartaal 2008

De omzet in de motor- en autobranche is in het vierde kwartaal van 2008 fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Met uitzondering van de autoservicebedrijven kampten alle branches in de motor- en autobranche met tegenvallende omzetten. De bedrijven in de handel in auto-onderdelen lieten de sterkste omzetdaling zien.

Omzet motor- en autobranche flink gedaald

In het afsluitende kwartaal van 2008 kwam de omzet van de motor- en autobranche ruim 11 procent lager uit ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling van het tweede en derde kwartaal zette hiermee in het vierde kwartaal van 2008 versterkt door. De motor- en autobranche heeft sinds jaren niet meer met zo’n sterke omzetdaling te kampen gehad. De autoservicebedrijven boekten dit kwartaal als enige branche in de totale motor- en autobranche wel een positief resultaat.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Vraag naar nieuw personeel afgenomen

Het aantal openstaande vacatures is flink gedaald. Eind december stonden er 2 400 duizend vacatures open. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2008 zijn er 3 duizend vacatures bijgekomen. De vraag naar nieuw personeel is flink afgenomen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007, toen er nog 6 duizend vacatures ontstonden. Het aantal vervulde vacatures kwam in het vierde kwartaal uit op 5 duizend.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Wederom omzetdaling bedrijfsauto’s

Ook de omzet van bedrijven in handel en reparatie van bedrijfsauto’s daalde in het vierde kwartaal van 2008. De omzet van deze bedrijven daalde met 8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007. De omzetdaling van het derde kwartaal zette hiermee in het vierde kwartaal van 2008 versterkt door. Door de verslechterde economische situatie is de vraag naar nieuwe bedrijfsauto’s in de laatste maanden van 2008 gedaald. In het vierde kwartaal zijn ruim 18 duizend nieuwe bedrijfsauto’s verkocht. Dit is ongeveer 10 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal verkochte nieuwe bedrijfsauto’s in 2008 kwam wel 7 procent hoger uit dan in 2007.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Personenautobranche sterk in de min

De personenautobranche werd voor het vierde achtereenvolgende kwartaal geconfronteerd met een omzetdaling. De omzet in het vierde kwartaal viel bijna 11 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het dalende consumentenvertrouwen en de verslechterde economische situatie bezorgden de personenautobranche zware tijden in 2008. Over het hele jaar 2008 nam de omzet in deze branche met 4,5 procent af.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche 

Aantal nieuw verkochte auto’s vooral laatste kwartaal flink afgenomen

Er zijn in totaal bijna een half miljoen nieuwe personenauto’s verkocht in 2008. Dat is 1 procent minder dan in 2007. Vooral in het vierde kwartaal is het aantal nieuw verkochte personenauto’s sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden in het vierde kwartaal van 2008 bijna 79 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is 12 procent minder dan een jaar eerder.

Gewijzigde belastingen, zoals de CO2-toeslag (in de volksmond slurptaks genoemd), beïnvloeden in belangrijke mate welke auto’s in trek zijn. Afgelopen jaar was er een duidelijke trend richting kleinere en zuinigere auto’s waarneembaar. In 2008 is de verkoop van energiezuinige auto’s met meer dan 80 procent gestegen en de verkoop van kleine auto’s is met bijna 11 procent gestegen ten opzichte van 2007. Door de populariteit van deze kleine auto’s staat de omzet van de personenautobranche al vier kwartalen onder druk.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s 

Omzet autoservicebedrijven opnieuw toegenomen

In tegenstelling tot de overige branches in de motor- en autobranche realiseerden de autoservicebedrijven in het vierde kwartaal van 2008 een omzetgroei. De omzet van deze bedrijven groeide met ruim 5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007. Bij de autoservicebedrijven is al jaren sprake van een groeiende omzet. Al vanaf het tweede kwartaal van 2004 groeit de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetstijging bij de autoservicebedrijven komt nagenoeg geheel door prijsstijgingen. De prijzen van onderhoud en reparatie stegen in het vierde kwartaal van 2008 met 5,8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Over het jaar 2008 kwam de omzet ruim 4 procent hoger uit dan in 2007.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

Sterke terugval handel in auto-onderdelen

De bedrijven in de handel in auto-onderdelen realiseerden de sterkste omzetdaling in het vierde kwartaal van 2008. De omzet van deze bedrijven kwam ruim 12 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling van het derde kwartaal zette hiermee in het vierde kwartaal van 2008 versterkt door. De prijzen van auto-onderdelen lieten in het vierde kwartaal van 2008 nog een lichte stijging van 0,4 procent zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over het hele jaar 2008 daalde de omzet in deze branche met bijna 3 procent.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

 Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorfietsbedrijven verder afgenomen

Voor de motorbranche begon 2008 veelbelovend, maar de omzetdaling in het tweede kwartaal zette in het derde en vierde kwartaal door. De omzet van de motorfietsbedrijven daalde in het vierde kwartaal van 2008 met 7,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over het hele jaar 2008 nam de omzet in de motorbranche met 1 procent af.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven 

Verkoop motorfietsen minder

In het vierde kwartaal van 2008 werden bijna 1 600 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een daling van bijna 13 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De verkoop van motorfietsen is erg seizoensgebonden. Door het mooie voorjaarsweer stegen de verkopen van nieuwe motorfietsen vooral in het begin van het jaar. In 2008 werden in totaal bijna 17 duizend nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is ruim 4 procent meer dan een jaar eerder.

De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven, doordat de omzet van de motorfietsbranche naast detailhandel ook omzet uit groothandel en reparatie omvat.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.