Monitor computerbranche vierde kwartaal 2008

De omzet van de computerservicebedrijven is in het vierde kwartaal hoger uitgekomen dan een jaar eerder. De omzetgroei was echter minder uitbundig dan in voorgaande kwartalen. De stemming onder de ondernemers is verder verslechterd. Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat de oordelen minder positief zijn dan in voorgaande kwartalen. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009 zijn de ondernemers behoorlijk negatief.

Omzetgroei opnieuw afgevlakt

De computerservicebedrijven behaalden in het vierde kwartaal bijna 5 procent meer omzet dan een jaar eerder. De groei is de laatste twee kwartalen telkens afgevlakt in vergelijking met vorig kwartaal. Over heel 2008 steeg de omzet met 7 procent. In 2007 nam de omzet nog met 12,5 procent toe. De omzetgroei van de computerbranche is in 2008 even hoog uitgekomen als die van de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar personeel afgenomen

De vraag naar personeel is in het vierde kwartaal van 2008 gedaald. In totaal ontstonden er in het laatste kwartaal van het jaar 6 duizend vacatures. Een jaar eerder lag dit aantal nog 25 procent hoger. Over heel 2008 is de vraag naar nieuw personeel ook iets lager uitgekomen. In totaal kwamen er 30 duizend nieuwe vacatures bij, duizend minder dan in 2007. De krapte op de arbeidsmarkt voor IT’ers is in de loop van 2008 afgenomen. Eind december 2008 waren er 8 600 openstaande vacatures. Een jaar eerder lag dit aantal nog 2 duizend stuks hoger.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Negatievere oordelen

Volgens de ondernemers is de personeelssterkte is in het vierde kwartaal iets afgenomen. Het oordeel over het huidige economische klimaat voor de onderneming is, vergeleken met de voorgaande kwartalen van dit jaar, verder verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet verwacht

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal. Van de ondernemers verwacht 45 procent een daling van de omzet, terwijl slechts 7 procent een omzetstijging verwacht. Per saldo voorziet 28 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Slechts 3 procent van de ondernemers verwacht per saldo een stijging van de prijzen.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.