Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2008

De architecten- en ingenieursbureaus hebben ook in het vierde kwartaal van 2008 meer omgezet dan in het overeenkomstige kwartaal het jaar ervoor. De omzetgroei lag in lijn met de ontwikkeling over heel 2008.De stemming onder de ondernemers is echter van positief naar negatief omgeslagen. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009 zijn ze pessimistisch geworden.

Omzetgroei in lijn met jaarontwikkeling

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus is in het vierde kwartaal van 2008 met ruim 8 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. De architecten- en ingenieursbureaus noteerden met dit resultaat de op een na hoogste groei binnen de gehele zakelijke dienstverlening. Alleen de branche keuring en controle deed het in het laatste kwartaal van 2008 beter met een omzetgroei van 10 procent. De zakelijke dienstverlening als geheel zette gemiddeld bijna 5 procent meer om dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.
Over heel 2008 nam de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus met ruim 8 procent toe. De gehele zakelijke dienstverlening zette gemiddeld 7 procent meer om vergeleken met 2007.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Lichte toename personeelssterkte

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat de architecten en ingenieurs ondanks positieve realisaties somber gestemd zijn. Volgens de ondernemers is de personeelssterkte nog wel iets gegroeid, maar het oordeel over het economische klimaat is verder verslechterd.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet verwacht

In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch geworden. Bijna de helft verwacht een afname van de omzet, terwijl slechts 11 procent een toename voorziet. In de afzetprijzen wordt een stijging verwacht door 48 procent van de ondernemers, 12 procent verwacht een daling. Per saldo verwacht 1 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte in het eerste kwartaal.  Van de ondernemers ervaart 30 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.