Geringe consumptiegroei huishoudens

In het vierde kwartaal van 2008 is de groei van de consumptieve bestedingen verder afgevlakt. De consumptieve bestedingen van huishoudens namen met 0,7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De groei van de overheidsconsumptie kwam uit op 1,2 procent.

Zwakte over de gehele linie

De totale consumptie van duurzame goederen is in het vierde kwartaal licht teruggelopen. Hiermee is de belangrijkste motor achter de consumptie in de afgelopen jaren weggevallen. Er werden vooral minder auto’s verkocht. Maar ook in de horeca zette de daling door die begin dit jaar inzette. Ook liepen de bestedingen aan voedingsmiddelen verder terug.

 Consumptieve bestedingen
 Consumptieve bestedingen

Uitgaven medische diensten en de welzijnszorg blijven stijgen

De consumptie van diensten nam nog wel toe in het vierde kwartaal. Net als in de eerste drie kwartalen van 2008 stegen ook in het vierde kwartaal de uitgaven aan medische diensten en welzijnszorg flink. 

Overheidsconsumptie stijgt

Het volume van de overheidsconsumptie was in het vierde kwartaal 1,2 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Deze stijging viel samen met de gemiddelde stijging over heel 2008. In 2007 was de groei nog robuust met 3,0 procent. De teruggang in 2008 is voor een groot deel het gevolg van de invoering van het eigen risico voor huishoudens bij de zorg. Hierdoor verschoof een deel van de consumptie van de overheid naar de huishoudens.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.