Realisaties: papier- en grafische industrie

November 2008 was geen goede maand voor de papier- en grafische industrie. Er werd minder omgezet en minder geproduceerd dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Ook de waarde van de orderontvangsten was lager. De afzetprijzen bleven vrijwel op dezelfde hoogte.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet beduidend lager

De papier- en grafische industrie had in november 2008 per gemiddelde werkdag ruim 1,5 procent minder eenheden product afgezet dan in november 2007. De prijzen bleven nagenoeg gelijk en hadden nauwelijks invloed op de omzet. Het werkdagenpatroon van november had wel een effect op de omzet: deze maand telde twee werkdagen minder dan november 2007. Het resultaat van een kleinere afzet en minder werkdagen was een forse omzetdaling van 11 procent. In het buitenland nam de omzet met 14 procent af. In het binnenland was de afname ruim 9 procent.

De volumedaling in de totale branche werd volledig veroorzaakt door de papierindustrie. De afzet per gemiddelde werkdag nam in deze branche met 11 procent af in vergelijking met november 2007. Prijs- en seizoensinvloeden hadden een negatief effect. Daardoor nam de omzet in november 2008 met 20 procent af in vergelijking met dezelfde maand van 2007. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland ontliepen elkaar nauwelijks.

In november 2008 had de grafische industrie bijna 3 procent meer producten per gemiddelde werkdag afgezet. In het binnenland was de afzet ruim 2 procent groter. In het buitenland werden bijna 7 procent meer producten verkocht. Een kleiner aantal werkdagen had een negatief effect op de omzet; die met 6 procent afnam ten opzichte van november 2007.

Fors lagere waarde orderontvangsten

In november 2008 was in de papierindustrie de waarde van de orderontvangsten 23 procent lager dan in november een jaar eerder. De waarde bevond zich op het laagste niveau in zes jaar.

Verbruiksprijzen blijven stijgen, afzetprijzen vrijwel gelijk

De verbruiksprijzen van de papier- en grafische industrie waren in november 2008 ruim 2 procent hoger dan in november 2007. De binnenlandse afzetprijzen waren vrijwel gelijk terwijl die voor het buitenland daalden met 1 procent. Per saldo waren de prijzen nagenoeg gelijk. Hiermee blijven de afzetprijzen in de papier- en grafische industrie voor de vijfde maand op rij vrijwel onveranderd.

In de papierindustrie waren de prijzen van ingekochte grond- en hulpstoffen bijna 4 procent hoger dan in november 2007. De verkoopprijzen daalden echter met 1 procent.

De verbruiksprijzen in de grafische industrie waren 1 procent hoger dan in november vorig jaar. De prijzen die producenten aan hun afnemers in rekening brachten stegen met krap 0,5 procent.

Minder productie in november

In november 2008 werd in de papier- en grafische industrie ruim 2 procent minder geproduceerd dan in november 2007. De productie nam in de eerste elf maanden van 2008 af met ruim 0,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de papier- en grafische industrie was in het derde kwartaal krap 0,5 procent kleiner dan hetzelfde kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal van 2008 bleef de volume-ontwikkeling vrijwel gelijk. In het eerste kwartaal van 2008 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met bijna 0,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen