Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

November verliep voor de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie niet voorspoedig. Er werd fors minder omgezet en het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner dan in november 2007. Ook de productie daalde fors. De toekomst lijkt er evenmin rooskleurig uit te zien, want de waarde van de orderontvangsten viel in november 2008 fors lager uit. Grondstoffen en producten werden duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(november 2008 t.o.v. november 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Binnenlandse omzet hoger, buitenlandse omzet fors lager

In november 2008 is in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie het omzetvolume per gemiddelde werkdag met ruim 6 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland liepen sterk uiteen. Terwijl in het binnenland nog bijna 7 procent meer werd afgezet, daalde op de exportmarkt de afzet met 14 procent juist fors. November telde in 2008 twee werkdagen minder dan in 2007. Dit drukte de omzet, terwijl een stijgende afzetprijs de omzet juist verhoogde. Met deze ontwikkelingen werd er 11 procent minder omgezet dan in november een jaar eerder. Het is voor het eerst in ruim vijf jaar dat een omzetverlies in dubbele cijfers werd geschreven. Op de exportmarkt gingen de zaken net als in oktober 2008 minder voortvarend dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Daar nam de omzet met 19 procent fors af. De bijna 1,5 procent hogere omzet die in het binnenland werd behaald, kwam volledig voor rekening van de transportmiddelenindustrie.

Waarde orderontvangsten op laag niveau

De waarde van de orderontvangsten nam in november met ruim 25 procent af ten opzichte van dezelfde maand in 2007. Met deze forse afname kwam de waarde van de orderontvangsten in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie uit op het laagste niveau in ruim drie jaar. Verder is het opvallend dat in de transportmiddelenindustrie voor de tweede maand op rij de waarde van de orderontvangsten is gehalveerd ten opzichte van de vergelijkbare maand een jaar eerder.

Afzet- en verbruiksprijs stijgen

Producenten in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie rekenden in november 2008 per product gemiddeld een ruim 4 procent hogere prijs. In binnen- en buitenland ontliepen de ontwikkelingen elkaar niet veel. Grond- en hulpstoffen werden circa 3 procent duurder vergeleken met de overeenkomstige maand een jaar eerder.

Productie daalt fors

In november nam het volume van de gemiddelde dagproductie met bijna 5 procent af ten opzichte van de vergelijkbare maand in 2007. Een dergelijke afname is in bijna zes jaar niet meer voorgekomen.

Meer volumegroei bruto toegevoegde waarde

In het derde kwartaal van 2008 was de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde 3 procent. Daarmee is de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de best presterende branche van de industrie. De groei van het derde kwartaal was groter dan in de voorgaande kwartalen van 2008. In het eerste kwartaal was het volume nog krap 1 procent groter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Het tweede kwartaal werd afgesloten met een ruim 2 procent hoger volume van de bruto toegevoegde waarde.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen