Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in oktober 2008 als enige branche binnen de industrie een groei van de omzet gerealiseerd. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) was groter. Verder zijn de afzet- en verbruiksprijzen weer iets gestegen. Alleen het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) ontwikkelde zich minder gunstig. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2008 kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Enige branche met omzetstijging

In oktober 2008 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie 2 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Hiermee was het de enige branche binnen de industrie die een omzetgroei wist te realiseren.

De hogere omzet was voor ongeveer de helft te danken aan de hogere afzetprijzen. Het resterende deel was het gevolg van een hogere afzet.

Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume ruim 1 procent groter dan in dezelfde maand in 2007. Voor de exportmarkt was dit volume 1,5 procent groter, terwijl dat voor de binnenlandse markt 0,5 procent groter was.

Prijsstijgingen steeds kleiner

De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren 1 procent duurder dan in oktober vorig jaar. Buitenlandse klanten betaalden nauwelijks meer, terwijl klanten uit eigen land ruim 1,5 procent meer betaalden. De prijsstijgingen worden wel steeds kleiner. Het is in drie jaar niet meer voorgekomen dat een dergelijke kleine prijsstijging kon worden genoteerd.

Minder productie

De productie per gemiddelde werkdag was bijna 4 procent kleiner dan in oktober 2007. Alleen in augustus 2008 was de krimp van het productievolume groter. Over de eerste negen maanden van dit jaar was dit  volume nog nagenoeg even groot als over dezelfde periode van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal krap 0,5 procent kleiner dan hetzelfde kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal van 2008 bleef de volume-ontwikkeling vrijwel gelijk. In het eerste kwartaal van 2008 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met bijna 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen