Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie was in oktober 2008 de branche met de grootste omzetdaling binnen de industrie. Op korte termijn is geen verbetering te verwachten, want ook de waarde van de orderontvangsten was fors lager dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet en het volume van de gemiddelde dagproductie waren flink kleiner. Alleen de afzetprijzen waren iets hoger. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2008 kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Branche met grootste omzetdaling

In oktober 2008 was de textiel-, kleding- en lederindustrie de branche met de grootste omzetdaling binnen de industrie. De oktoberomzet was 15 procent lager dan in oktober 2007. De omzet werd positief beïnvloed door de iets hogere afzetprijzen. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume 16 procent kleiner dan in oktober vorig jaar. Dit volume was op de exportmarkt zelfs 20 procent kleiner, terwijl het op de binnenlandse markt 11 procent kleiner was.

Waarde orderontvangsten weer lager

De waarde van de orderontvangsten was in oktober 15 procent lager dan in dezelfde maand in 2007. Sinds januari 2008 lag de waarde van de orderontvangsten steeds onder het niveau van dezelfde maand in het vorige jaar.

Prijzen iets hoger

De verbruiksprijzen van de textiel-, kleding- en lederindustrie waren ruim 3 procent hoger dan in oktober 2007. Ook de eindproducten van de branche werden duurder. De afzetprijzen waren ruim 1,5 procent hoger. Buitenlandse klanten zagen de prijzen 1,5 procent stijgen, terwijl binnenlandse afnemers bijna 2 procent duurder uit waren.

Fors minder productie

In oktober 2008 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie fors minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagproductie was 14 procent kleiner dan in oktober 2007. Dat is de grootste productieafname in het lopende kalenderjaar. Over de eerste negen maanden van dit jaar nam de productie af met 3,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

De branche had in het derde kwartaal van 2008 wederom een volume van de bruto toegevoegde waarde dat kleiner was dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Ditmaal was de daling bijna 3 procent. Het is het derde opeenvolgende kwartaal met een kleiner volume van de bruto toegevoegde waarde. In het eerste kwartaal van 2008 was de krimp van het volume van de textiel-, kleding- en lederindustrie 2 procent. Het tweede kwartaal had een ruim 2,5 procent kleiner volume.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen