Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2008

De omzetgroei van de uitzend- en uitleenbedrijven kende in het derde kwartaal de grootste daling uit de onderzoeksperiode. Voor het eerst in ruim 4 jaar tijd was de omzetontwikkeling van deze branche lager dan die van de zakelijke dienstverlening als geheel. De goede stemming onder de ondernemers is totaal verdwenen. Zowel de realisaties, de oordelen en de verwachtingen zijn over de gehele linie pessimistisch.

Fors lagere omzetgroei

De omzet van de uitzendbranche steeg in het derde kwartaal met bijna 7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was het vorige kwartaal nog bijna dubbel zo hoog. Daarmee zakte de omzetgroei van deze branche naar een niveau dat voor het eerst in de hier beschreven periode lager lag dan die van de totale zakelijke dienstverlening. Ook hadden de uitzend- en uitleenbedrijven niet meer de hoogste omzetontwikkeling van de verschillende branches binnen de zakelijke dienstverleners. Slechts de reclamebranche, de fotografen en de rechtskundige diensverleners vertoonden een lagere omzetontwikkeling in het derde kwartaal. Hiermee is voor dit moment een einde gekomen aan een lange periode waarin de uitzendbedrijven binnen de zakelijke diensten domineerden met bijzonder hoge omzetgroeicijfers.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Uitzenduren in de min, stijging detacheringsuren minder sterk

Het aantal uitzenduren (fase A) lag ruim 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit was de eerste negatieve ontwikkeling van de uitzenduren sinds het eerste kwartaal van 2004. De groei van het aantal detacheringsuren (fase B+C) was met bijna 11 procent nog steeds behoorlijk hoog. Toch is dit alweer het zesde kwartaal op rij waarin de ontwikkeling lager uitvalt dan de eraan voorgaande periode. Sinds het laatste kwartaal van 2005 was de verandering van het aantal detacheringsuren ten opzichte van een jaar eerder niet meer zo laag. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is dezelfde afvlakking van de detacheringsuren en daling van uitzenduren te zien. Ook het totaal aantal uren (fase A+B+C) belandt met een daling van ruim 1 procent in de rode cijfers. De vermindering van de economische groei in het derde kwartaal heeft dus vooral tot gevolg dat bedrijven minder kortdurende uitzendcontracten aan gaan. Het inhuren van personeel op basis van detacheringsbasis daarentegen blijken bedrijven vooralsnog wel aan te durven.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche naar negatief is omgeslagen. De ondernemers ervaarden in het derde kwartaal naar eigen zeggen een afname van de omzet ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook is de personeelssterkte duidelijk afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is flink verslechterd. De stemming onder de ondernemers verbeterde aanzienlijk na 2004, maar is sinds de tweede helft van 2007 duidelijk aan het afzwakken.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2008. Van de ondernemers verwacht 44 procent een omzetdaling in het vierde kwartaal, tegenover 30 procent die een toename verwachten. Wel wordt er een stijging van de afzetprijzen voorzien. Per saldo verwacht 47 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte komend kwartaal.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.