Monitor schoonmaakbranche derde kwartaal 2008

In het derde kwartaal heeft de schoonmaakbranche meer omgezet dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. De omzetgroei was hoger dan in het voorgaande kwartaal. De stemming onder de ondernemers is echter verslechterd in het derde kwartaal. De oordelen zijn negatiever en de verwachtingen pessimistischer dan voorgaande kwartalen.

Omzet neemt toe in derde kwartaal

De schoonmaakbranche heeft in het derde kwartaal ruim 8 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gestegen afzetprijzen droegen voor bijna twee vijfde bij aan de omzettoename. Het volume groeide met bijna 5 procent.

De omzetgroei van bedrijven die gebouwen reinigen kwam voor de vijfde achtereenvolgende keer relatief hoger uit dan die van de gehele schoonmaakbranche. In het derde kwartaal van 2008 was, met een groei van ruim 8,5 procent, dit verschil echter miniem. Bij de reiniging van gebouwen zorgden gestegen afzetprijzen voor meer dan de helft van de omzettoename. De volumegroei ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar bedroeg bijna 4 procent.
De omzetgroei in de schoonmaakbranche kwam voor het eerst sinds twee jaar hoger uit dan de gemiddelde omzetgroei van de zakelijke dienstverlening als geheel. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2007 zette de zakelijke dienstverleners bijna 7,5 procent meer om.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Evenveel vacatures ontstaan als vervuld

In het derde kwartaal zijn 7 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam in het derde kwartaal ook uit op 7 duizend, een stijging van duizend in vergelijking met vorig jaar. Eind september waren er 3 500 openstaande vacatures, 300 meer dan een jaar geleden.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers verder is verslechterd. De personeelssterkte is verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is echter aan het eind van het derde kwartaal flink verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname personeelssterkte

Voor het vierde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers zeer pessimistisch in hun verwachtingen. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht een daling van hun omzet, tegenover 10 procent die een toename verwacht. De verwachting is dat de afzetprijzen niet zullen veranderen in het vierde kwartaal. Per saldo 31 procent van de ondernemers voorziet een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.