Monitor motor- en autobranche derde kwartaal 2008

De omzetdaling die in het tweede kwartaal begon, zette in het derde kwartaal versterkt door. Met uitzondering van de autoservicebedrijven kampten alle branches in de motor- en autobranche met tegenvallende omzetten. De daling was evenals in het tweede kwartaal vooral toe te schrijven aan de personenauto- en motorfietsbedrijven.

Omzet motor- en autobranche daalt verder

De omzet in de motor- en autobranche daalde met 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling van het tweede kwartaal zette hiermee in het derde kwartaal van 2008 versterkt door. De motor- en autobranche heeft sinds jaren niet meer met zo’n sterke omzetdaling te kampen gehad. De autoservicebedrijven boekten dit kwartaal als enige onderdeel van de totale motor- en autobranche wel een positief resultaat.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Blijvende vraag naar nieuw personeel

Ondanks de mindere tijden voor de motor- en autobranche bleef er volop vraag naar nieuw personeel. In het derde kwartaal van 2008 ontstonden 5 duizend vacatures, evenveel als in het derde kwartaal van 2007. Tegelijkertijd werden 6 duizend vacatures vervuld. Het lijkt nog steeds moeilijk om geschikt personeel te vinden. Eind september waren er 4,5 duizend openstaande vacatures, zo’n 500 meer dan een jaar eerder.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Eerste omzetdaling bedrijfsauto’s

Ook de omzet van bedrijven in handel in en reparatie van bedrijfsauto’s daalde in het derde kwartaal van 2008. Na een lange periode met hoge groeicijfers daalde de omzet van de bedrijfsautobranche dit kwartaal met 2,5 procent. Door de verslechterde economische situatie stagneerde de vraag naar nieuwe bedrijfsauto’s. In het derde kwartaal van 2008 zijn ruim 23 duizend nieuwe voertuigen verkocht. Dit is ongeveer 5 honderd minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 86 duizend nieuwe bedrijfsauto’s verkocht.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Nog altijd moeilijke tijd personenautobranche

De personenautobranche werd voor het derde achtereenvolgende kwartaal geconfronteerd met een omzetdaling. De omzet in het derde kwartaal viel 5 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hoge brandstofprijzijn, het dalende consumentenvertrouwen en vervolgens de dreigende economische situatie, bezorgden de personenautobranche zware tijden in de eerste negen maanden van 2008.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche 

Aantal nieuw verkochte auto’s vrijwel ongewijzigd

Hoewel de omzet bij de personenautobranche een duidelijke daling liet zien, is het aantal nieuw verkochte auto’s in het derde kwartaal vrijwel ongewijzigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In tegenstelling tot de zakelijke verkopen is het aantal nieuw verkochte auto’s voor privégebruik in het derde kwartaal gegroeid. In totaal werden er in dit kwartaal ruim 120 duizend nieuwe personenauto’s verkocht.

De gewijzigde belastingen, zoals de CO2-toeslag (in de volksmond slurptaks genoemd), beïnvloeden in belangrijke mate welke auto’s in trek zijn. Evenals in het vorige kwartaal werden dan ook vooral veel kleine auto’s verkocht. Door de populariteit van deze kleine auto’s staat de omzet van de personenautobranche al drie kwartalen onder druk. In vergelijking met andere Europese landen is de daling van het aantal nieuwverkopen in Nederland nog beperkt.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s 

Omzet autoservicebedrijven opnieuw toegenomen

In tegenstelling tot alle andere onderdelen van de motor- en autobranche lieten de autoservicebedrijven in het derde kwartaal van 2008 een omzetstijging zien. De omzet van deze bedrijven groeide met bijna 6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Al vanaf het tweede kwartaal van 2004 is er bij de autoservicebedrijven sprake van omzetgroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijzen van onderhoud en reparatie stegen in het derde kwartaal van 2008 ruim 5,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

Terugval handel in auto-onderdelen

De bedrijven in de handel in auto-onderdelen zagen hun omzet, na jaren van onafgebroken groei, voor het eerst dalen. De omzet daalde in het derde kwartaal met 2,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen lieten de prijzen van auto-onderdelen in het derde kwartaal van 2008 nog een lichte stijging van 0,4 procent zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

Opnieuw dalende omzet motorfietsbedrijven

Voor de motorbranche begon 2008 veelbelovend, maar na een omzetdaling in het tweede kwartaal kwam ook in het derde kwartaal de omzet lager uit. De omzet van de motorfietsbedrijven daalde in het derde kwartaal van 2008 met 4,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven 

Verkoop motorfietsen gaat goed

In het derde kwartaal van 2008 werden 3 830 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een stijging van 2,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De verkoop van motorfietsen is erg seizoensgebonden. In het derde kwartaal lopen de verkopen van motorfietsen vaak terug, zo ook dit jaar. Over de eerste drie kwartalen van 2008 zijn er in totaal ruim 15 duizend nieuwe motorfietsen verkocht.

De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven, doordat de omzet van de motorfietsbranche naast detailhandel ook omzet uit groothandel en reparatie.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.