Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2008

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het derde kwartaal opnieuw meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei lag in lijn met de toenames in de voorgaande kwartalen van 2008.De stemming onder de ondernemers is positief te noemen. In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2008 zijn ze optimistisch. Deze branche is het best gestemd van de branches in de zakelijke dienstverlening.

Omzet groeit gestaag

In het derde kwartaal is de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus met 8,5 procent gegroeid ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2007. Met deze groei houdt het derde kwartaal gelijke tred met de twee voorgaande kwartalen, toen de omzet gemiddeld 8 procent hoger was dan een jaar eerder. De architecten- en ingenieursbureaus presteerden in het derde kwartaal bovengemiddeld. De zakelijke dienstverlening als geheel zette ruim 7 procent meer om dan in het overeenkomstige kwartaal vorig jaar.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet groeit gestaag

Ondernemers positief gestemd

Uit de conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat het de ondernemers in deze branche nog altijd goed gaat. Volgens de ondernemers laat de omzet in het derde kwartaal een lichte toename zien ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook is de personeelssterkte verder toegenomen. Het oordeel over het economische klimaat is echter wel flink verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Toename omzet en personeelssterkte verwacht

In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2008 blijven de ondernemers zeer optimistisch. Nog altijd 38 procent van de ondernemers verwacht een toename van de omzet, terwijl slechts 6 procent een afname voorziet. In de afzetprijzen worden geen veranderingen verwacht in het vierde kwartaal. Per saldo 40 procent van de ondernemers verwacht een uitbreiding van de personeelssterkte in het vierde kwartaal. Tevens geeft de helft van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Oordeel over economisch klimaat

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.