Consumptie voeding onder druk

Door huishoudens werd in het tweede kwartaal van 2008 4,4 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten. De toename van de uitgaven aan voedingsmiddelen lag met 4,3 procent in dezelfde orde van grootte.

De prijzen van de gekochte goederen en diensten lagen hoger dan een jaar eerder. Na correctie voor dit effect kwam de totale consumptiegroei uit op 2,3 procent. De prijsstijging van de voedingsmiddelen in het tweede kwartaal was de grootste sinds 2001. De toename van de prijzen overtrof de toename van de uitgaven ruimschoots. Het volume van de consumptie van voedingsmiddelen was dan ook ruim 2 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2007.

Consumentenbestedingen, waarde

consumentenbesteding waarde

Consumentenbestedingen, volume

consumentenbestedingen volume

Bron: Statline