Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in juli 2008 meer omgezet, terwijl het volume per gemiddelde werkdag kleiner was dan in juli 2007. Ook het productievolume was een fractie kleiner. De afzet- en verbruiksprijs stegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten viel lager uit. In het tweede kwartaal groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet neemt toe, afzet neemt af

Voor het eerst sinds januari 2006 was het omzetvolume per gemiddelde werkdag in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie kleiner dan in de vergelijkbare maand het jaar ervoor. In juli werd ruim 0,5 procent minder afgezet. Op de binnenlandse markt daalde de afzet met 4 procent, terwijl op de exportmarkt bijna 1,5 procent meer werd afgezet dan in dezelfde maand van 2007. Ondanks de kleinere afzet zette de branche in juli 2008 ruim 7 procent meer om. Deze omzettoename komt voor rekening van een extra werkdag en hogere afzetprijzen. Met bijna 9 procent groeide de omzet in het buitenland sterker dan in het binnenland, waar ruim 5 procent meer omzet werd geboekt dan in juli vorig jaar.

Waarde orderontvangsten op laag niveau

De producenten van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zagen in juli 2008 de waarde van de orderontvangsten 10 procent afnemen ten opzichte van juli een jaar eerder. Met deze afname kwam de waarde uit op het laagste niveau sinds oktober 2005.

Afzetprijs en verbruiksprijs stijgen

De afzetprijs is in juli met 3,5 procent gestegen ten opzichte van juli 2007. Op de binnenlandse markt werd bijna 5 procent meer betaald per gereed product en op de buitenlandse markt ruim 2,5 procent meer. Vooral in de subbranches metaalproductenindustrie en basismetaalindustrie stegen de afzetprijzen met circa 6 procent sterk. De verbruiksprijs in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie lag in juli ruim 3,5 procent hoger. Geïmporteerde grond- en hulpstoffen werden 2 procent duurder vergeleken met de overeenkomstige maand een jaar eerder.

Productie daalt een fractie

In juli daalde het volume van de gemiddelde dagproductie met krap 0,5 procent ten opzichte van de vergelijkbare maand vorig jaar.

Volumegroei bruto toegevoegde waarde

In het tweede kwartaal van 2008 was de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde ruim 2 procent. In het eerste kwartaal was het volume nog  krap 1 procent groter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Afgelopen jaar was de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie binnen de industrie de branche met de grootste volumegroei.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen