Groei consumptieve bestedingen fractie lager in tweede kwartaal

De consumptieve bestedingen groeiden in het tweede kwartaal van 2008 met 1,6 procent. Dat is een fractie minder dan in het eerste kwartaal. Huishoudens besteedden in het tweede kwartaal 2,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei van de consumptie van huishoudens was hiermee even hoog als in het eerste kwartaal van 2008. De groei van de consumptie van de overheid zwakte iets af.

Verschuiving in consumptiepatroon huishoudens

De invoering van het eigen risico in de zorg en een flink hoger aardgasverbruik zorgden ervoor dat de groei van de consumptie van huishoudens in het tweede kwartaal op peil bleef. Het hogere aardgasverbruik in het eerste halfjaar van 2008 wordt verklaard door de lage energieconsumptie in de overeenkomstige kwartalen van 2007 als gevolg van de relatief warme winter- en voorjaarsmaanden in 2007. Bij de overige uitgaven is een vertraging van de groei te zien, vooral de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen namen veel minder toe dan in 2007. Aan voeding en in de horeca besteedden de huishoudens minder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Geringe groei overheidsconsumptie

Het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal 0,4 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Ook in het eerste kwartaal was de groei met 0,5 procent gering. Over het gehele jaar 2007 was de groei nog robuust met 3,0 procent. De teruggang is min of meer het gevolg van bezuinigingen binnen de overheid, waardoor de collectieve consumptie met 0,4 procent daalde, en de invoering van het eigen risico voor huishoudens in de zorg. Door dat laatste verschoof een deel van de consumptie van de overheid naar de huishoudens. Zonder deze verschuiving zou de totale overheidsconsumptie in het eerste kwartaal van 2008 met 1,4 en in het tweede kwartaal met 1,0 procent zijn gestegen.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.