Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

In juli 2008 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie fors minder omgezet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De branche moest de grootste omzetdaling incasseren binnen de industrie. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet en het volume van de gemiddelde dagproductie waren kleiner. De waarde van de orderontvangsten waren lager. Alleen de afzetprijzen waren iets hoger.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Branche met grootste omzetdaling

In juli 2008 was de omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie, ondanks één werkdag meer en iets hogere afzetprijzen, 13 procent lager dan in dezelfde maand in 2007. Binnen de industrie was ze daarmee de branche met de grootste omzetdaling. Op de binnenlandse markt werd 13 procent minder omgezet en op de exportmarkt lag de omzet 12 procent lager.

De lagere omzet was vooral te wijten aan een fors lagere afzet. Per werkdag was het omzetvolume 18 procent kleiner. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland ontliepen elkaar nauwelijks.

Waarde orderontvangsten ook lager

De ontvangen orders vertegenwoordigden een waarde die ruim 9 procent lager was dan in juli 2007. Het is al voor de zesde maand op rij dat voor deze branche de waarde van de orderontvangsten lager was dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Prijzen weer iets hoger

De afzetprijzen van de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in juli bijna 1,5 procent hoger dan in juli 2007. Binnenlandse afzetprijzen stegen bijna 1,5 procent, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt ruim 1 procent stegen.

Weer minder productie

In juli heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie al voor de zesde maand op rij minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagproductie was ruim 5 procent kleiner dan in juli 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

De textiel-, kleding- en lederindustrie had in het eerste kwartaal van 2008 een 2 procent kleiner volume van de bruto toegevoegde waarde dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van 2007 was de krimp bijna 2 procent. Over heel 2007 was dit volume nog ruim 3 procent groter dan in 2006.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen