Monitor computerbranche tweede kwartaal 2008

De omzet van de computerservicebedrijven is in het tweede kwartaal flink hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Desondanks is de stemming onder de ondernemers een stuk minder optimistisch dan in eerdere kwartalen. Uit de conjunctuurtest van juli 2008 blijkt dat de oordelen minder positief zijn dan in voorgaande kwartalen. Ook in hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers veel minder optimistisch.

Omzetgroei houdt aan

De computerservicebedrijven hebben het tweede kwartaal afgesloten met een omzetgroei van 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. De groei is hiermee iets hoger uitgekomen dan het voorgaande kwartaal. Binnen de zakelijke dienstverlening hebben de computerservicebedrijven goed gepresteerd. De omzetgroei lag bijna 2 procentpunt hoger dan de gemiddelde omzetgroei van de totale branche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar personeel toegenomen

In het tweede kwartaal is het aantal ontstane vacatures flink toegenomen. In totaal kwamen er 10 duizend nieuwe vacatures bij, een stijging van 2 duizend in vergelijking met een jaar eerder. Computerservicebedrijven ondervinden echter steeds meer hinder van de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures was aan het eind van het tweede kwartaal opgelopen tot 13 400. Dat zijn er 3 500 meer dan in het tweede kwartaal van 2007. De laatste 10 jaar is het aantal openstaande vacatures nooit zo hoog geweest

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Negatievere oordelen

De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het tweede kwartaal van 2008 iets meer orders dan in het eerste kwartaal 2008. Het oordeel over deze orderontvangsten is echter wel iets minder positief. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De personeelssterkte is in het tweede kwartaal iets toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is minder positief dan vorig kwartaal.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Toename personeelssterkte verwacht

De ondernemers zijn beduidend minder optimistisch in hun verwachtingen voor het komende kwartaal dan voorgaande kwartalen. Per saldo wordt er geen verdere stijging van de orders en de prijzen voorzien. Er wordt dan ook een gelijkblijvende omzet in het derde kwartaal verwacht. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers wel optimistisch, per saldo verwacht bijna 20 procent een stijging. Een tekort aan arbeidskrachten wordt door meer dan de helft aangegeven als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.