Monitor detailhandel tweede kwartaal 2008

De omzetgroei van de detailhandel is in het tweede kwartaal van 2008 afgezwakt. De koopbereidheid van consumenten nam wat af. Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bereikte het hoogste niveau dat tot nu toe door het CBS is waargenomen. Binnen de detailhandel behaalden de meeste non-foodbranches nauwelijks omzetgroei.

Omzet detailhandel vlakt af

In het tweede kwartaal van 2008 is de omzetgroei van de detailhandel ten opzichte van een jaar eerder afgevlakt tot 2,3 procent. Dit is de laagste omzetgroei in ruim 2,5 jaar tijd. De groei is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de prijzen. Deze namen gemiddeld met 2,3 procent toe. Het volume van de omzet groeide niet.

Omzetontwikkeling detailhandel 

Omzetontwikkeling detailhandel

Consumptie blijft groeien

In het tweede kwartaal van 2008 gaven huishoudens 2,3 procent meer uit aan goederen en diensten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is in lijn met het voorgaande kwartaal. In 2007 groeide de consumptie met gemiddeld 2,1 procent. Ruim een derde van de consumptieve bestedingen wordt bij de detailhandel gedaan. De bestedingen aan goederen lagen in het tweede kwartaal 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Aan diensten werd 3,0 procent meer besteed.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid licht gedaald

De koopbereidheid van consumenten nam wat af in het tweede kwartaal en kwam uit op -7 punten (ultimostand). De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de eigen financiële situatie. Consumenten achtten het doen van grote aankopen in het tweede kwartaal een stuk minder gunstig. Ook over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden werden ze somberder. Het oordeel over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden veranderde echter nauwelijks.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal openstaande vacatures op hoogtepunt

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bereikte in het tweede kwartaal van 2008 het hoogste niveau dat tot nu toe door het CBS is waargenomen. Meer dan 19 duizend vacatures bleven in het tweede kwartaal onvervuld. Dit zijn er bijna 2 duizend meer dan in het eerste kwartaal.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Foodsector

Omzet foodwinkels groeit door gestegen voedselprijzen

De omzet van de winkels in voedings- en genotsmiddelen nam in het tweede kwartaal met 5,2 procent toe. Dit is een lagere groei dan in de twee kwartalen daarvoor. De groei werd voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de aanhoudend stijgende voedselprijzen. Consumenten waren in het tweede kwartaal 4,7 procent meer kwijt aan hetzelfde mandje artikelen dan een jaar eerder. Het volume van de verkopen nam slechts licht toe. In de voorafgaande twee kwartalen was de volumegroei nog meer dan 3 procent.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Speciaalzaken verliezen omzet, supermarkten behalen omzetgroei

De speciaalzaken in voedings- en genotsmiddelen verliezen steeds meer terrein ten opzichte van de supermarkten. De speciaalzaken verloren in het tweede kwartaal 4,2 procent omzet ten opzichte van dezelfde periode een jaar jaarder. De supermarkten realiseerden een omzetgroei van 6,9 procent. Prijsstijgingen veroorzaakten 5 procent van deze groei.

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Non-foodsector

Omzetgroei non-foodwinkels blijft laag

De winkels in non-food zagen hun omzet in het tweede kwartaal van 2008 nauwelijks groeien. Zij zetten slechts 0,8 procent meer om dan in het tweede kwartaal van 2007. De prijzen stegen met 0,7 procent, de volumegroei was vrijwel nul. Sinds het eerste kwartaal van 2007 is er een dalende lijn te zien in de omzetgroei van de non-foodwinkels.

Omzetontwikkeling non-foodsector 

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzet juweliers daalt

De omzet van juweliers daalde in het tweede kwartaal met 3,5 procent. De prijzen stegen met 5,9 procent, het volume daalde met 8,9 procent. In de eerste helft van 2006 was het groeipercentage van de branche nog meer dan 20 procent. Daarna begon het verkoopvolume te dalen, onder meer onder invloed van een sterke stijging van de prijzen van goud en zilver. Tot eind 2007 behaalden de juweliers nog wel omzetgroei. In het eerste en tweede kwartaal van 2008 is de omzet van de branche echter gedaald ten opzichte van dezelfde kwartalen een jaar eerder, omdat de volumekrimp hoger uitviel dan de prijsstijging.

Omzetontwikkeling winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Omzetontwikkeling winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.