Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Vergeleken met juni 2007 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie in juni 2008 meer omgezet. Het omzetvolume per werkdag is kleiner geworden. De verbruiks- en afzetprijzen waren opnieuw flink hoger dan vorig jaar. De productieomvang is in juni 2008 iets kleiner geworden.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(juni 2008 t.o.v. juni 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet toegenomen

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie is in juni 2008 met 6 procent toegenomen ten opzichte van juni 2007. In het binnenland groeide de omzet sterker dan in het buitenland, respectievelijk met 10 en ruim 1,5 procent. Deze omzetgroei is volledig te verklaren door sterk gestegen afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was in juni 2008 ruim 2,5 procent kleiner dan in juni 2007. Dit is de grootste afname in zes maanden. In het buitenland daalde het volume sterker dan in eigen land.

In het tweede kwartaal van 2008 werd door de branche 10 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het omzetvolume kromp daarentegen licht met bijna 1 procent.

Hogere prijzen

Ook in juni heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie te maken gehad met flink hogere prijzen. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder zijn ingevoerde grond- en hulpstoffen 18 procent in prijs gestegen. Nederlandse grond- en hulpstoffen zijn eveneens duurder geworden. Per saldo zijn de verbruiksprijzen 15 procent hoger dan in juni 2007. Als gevolg hiervan zijn de afzetprijzen gestegen, maar minder sterk dan de verbruiksprijs. De afzetprijzen waren in juni bijna 9 procent hoger dan in juni 2007. In het binnenland zijn de prijzen het sterkst gestegen.

De prijstoename in het tweede kwartaal van 2008 was iets kleiner dan in het eerste kwartaal, maar niettemin fors. De verbruiksprijzen stegen met 14 procent en gereed product was in het tweede kwartaal gemiddeld 9 procent duurder dan in de periode april tot en met juni in 2007.

Minder productie

Juni is de derde maand op rij waarin de voedings- en genotmiddelenindustrie een kleiner productievolume heeft gerealiseerd. Ten opzichte van juni 2007 daalde het productievolume met bijna 1 procent.

Over het hele tweede kwartaal bezien is dit volume 1,5 procent gekrompen vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van 2007 was de volumegroei van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 1,5 procent. Het jaar 2007 werd afgesloten met een ruim 1 procent groter volume.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen