Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in mei meer omgezet dan in dezelfde maand van 2007. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het productievolume waren groter. De waarde van de orderontvangsten kwam in mei juist lager uit. Afzet- en verbruiksprijzen stegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2008 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(mei 2008 t.o.v. mei 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet neemt toe

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft bijna 2,5 procent meer omgezet dan in mei vorig jaar. Op de binnenlandse markt was de omzet vrijwel gelijk, terwijl in het buitenland de omzet met 4 procent toenam. Een grotere afzet en hogere prijzen hebben in mei een positief effect op de omzet gehad. De omzet werd negatief beïnvloed doordat mei dit jaar een werkdag minder telde. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam 5 procent groter uit. Met ruim 7 procent steeg de afzet op de exportmarkten sterker dan in het binnenland, waar ruim 1,5 procent meer werd afgezet ten opzichte van mei 2007.

Waarde orderontvangsten zakt

De waarde van de orderontvangsten lag in mei 13 procent lager. Vooral in de transportmiddelenindustrie zakte de waarde, met bijna 50 procent, fors ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De metaal sloot de eerste vijf maanden van 2008 af met een waarde die bijna 1,5 procent lager is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Afzetprijs stijgt, verbruiksprijs vrijwel gelijk

De afzetprijs is bijna 2,5 procent gestegen vergeleken met mei vorig jaar. Nederlandse klanten zagen de prijs met bijna 3,5 procent stijgen. Op de buitenlandse markt werd bijna 2 procent meer betaald per eenheid product. De verbruiksprijs bleef in mei vrijwel gelijk. Voor de vijfde opeenvolgende maand kwam de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen iets lager uit dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. De grond- en hulpstoffen van Nederlandse bodem werden in de eerste vijf maanden van 2008 juist iets duurder.

Productie groeit

In mei was het volume van de gemiddelde dagproductie in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie bijna 1,5 procent groter dan in dezelfde maand van 2007. Met dit mei-resultaat komt in 2008 het productievolume over de eerste vijf maanden 1 procent groter uit dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder.

Volumegroei bruto toegevoegde waarde

In het eerste kwartaal van 2008 was de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde bijna 1 procent. In het vierde kwartaal van 2007 was het volume vrijwel gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal van 2006. Per saldo kwam de groei in 2007 uit op bijna 5,5 procent. Daarmee was de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de best presterende branche van de industrie.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen