Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie heeft in mei minder omgezet dan in mei vorig jaar. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het productievolume waren kleiner. In mei waren de afzet- en verbruiksprijzen hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2008 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(mei 2008 t.o.v. mei 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet neemt af

De omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was in mei bijna 5 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral op de exportmarkt werd minder omgezet. Hier is sinds februari 2004 een omzetafname van 10 procent niet meer voorgekomen. Op de binnenlandse markt zette de branche 3,5 procent minder om. Mei telde in 2008 een werkdag minder. Dit heeft de omzet negatief beïnvloed. Hogere prijzen hadden een positieve invloed. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam ruim 3,5 procent kleiner uit. Op de binnenlandse markt daalde dit volume met bijna 2,5 procent, terwijl de buitenlandse afzet met bijna 10 procent daalde ten opzichte van mei vorig jaar.

Hogere afzet- en verbruiksprijs

In de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie steeg zowel de afzet- als de verbruiksprijs met bijna 4 procent ten opzichte van mei vorig jaar. Producten op de exportmarkt werden in mei iets duurder dan gemiddeld. De prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen nam met 2,5 procent juist minder sterk toe dan die uit het binnenland. Bij de houtindustrie kwamen geïmporteerde grond- en hulpstoffen zelfs bijna 1 procent goedkoper uit dan in mei 2007. Het is voor het eerst sinds vier jaar dat in deze subbranche de verbruiksprijs vrijwel gelijk bleef vergeleken met de overeenkomstige maand een jaar eerder.

Productie krimpt

In de periode januari-april 2008 werd iedere maand de productiegroei steeds kleiner. Met een productiekrimp van ruim 1 procent kwam mei voor het eerst dit jaar onder het niveau van dezelfde maand in 2007. Over de eerste vijf maanden groeide de productie met bijna 1,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het eerste kwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 2 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van het vorige jaar was het volume nog vrijwel gelijk aan het overeenkomstige kwartaal van 2006. Over heel 2007 kwam de groei van de bruto toegevoegde waarde in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie uit op bijna 2 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen