Dienstverlening: groei commerciële dienstverleners zwakt af

In het eerste kwartaal van 2008 groeide de commerciële dienstverlening minder hard dan in 2007.  De bedrijfstak vervoer, post en communicatie vormde hierop een uitzondering, hierin lag de groei in he eerste kwartaal hoger dan in 2007.

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Behoorlijke groei vervoersbedrijven

De vervoersbedrijven lieten in het eerste kwartaal een behoorlijke volumegroei zien. Vooral de binnenvaart groeide sterk met 18 procent. Ook de zeevaart deed het beter dan in 2007, door de groei van de containervaart naar Azië. De luchtvaart groeide nog wel, echter door almaar oplopende brandstofkosten staat de toegevoegde waarde fors onder druk. Overigens lopen in de hele vervoerssector de kosten harder op dan de opbrengsten door de stijgende brandstofprijzen, met als resultaat dat de groei van de toegevoegde waarde achterblijft bij de groei van de productiewaarde.

Groei uitzendbureaus loopt terug

De sterke groei van de werkgelegenheid in Nederland was lange tijd goed zichtbaar in de groei van de uitzendbureaus. Drie jaar lang groeiden deze bureaus elk kwartaal met dubbele cijfers. In het eerste kwartaal van 2008 lag de toegevoegde waarde van de uitzendbureaus ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee werd een trend uit 2007 versneld doorgetrokken, waarbij in elk opeenvolgend kwartaal iets minder groei werd gerealiseerd. Het groeitempo van de uitzendbureaus in het eerste kwartaal van 2008 halveerde hiermee bijna vergeleken met de groei in 2007.

Ook advocaten en accountants groeien minder hard

Ook andere vormen van zakelijke dienstverlening zoals de advocatuur, accountancy en IT-bedrijven groeiden in het eerste kwartaal van 2008 minder sterk dan in de voorgaande drie jaar. Net als de uitzendbureaus kampen de overige zakelijke dienstverleners met de krapte op de arbeidsmarkt. Nieuw personeel is steeds moeilijker te vinden en de prijs van arbeid neemt toe. Dit drukt de groei van de toegevoegde waarde.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.