Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft het ook in april 2008 moeilijk gehad. Het was de enige branche waar de omzet niet groeide en de waarde van de ontvangen orders lager was dan in dezelfde maand van 2007. Ook het omzetvolume per werkdag en het productievolume waren kleiner dan in april vorig jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2008 t.o.v. april 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet blijft vrijwel gelijk

De omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in april 2008 vrijwel gelijk aan die in april het jaar ervoor. Daarmee bleef deze branche achter bij de andere industriebranches. Die hadden allemaal een hogere omzet dan in april 2007. De binnenlandse omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie lag 1,5 procent hoger dan in april vorig jaar. Dit compenseerde de bijna 1 procent lagere omzet op de exportmarkten. De omzet werd positief beïnvloed doordat april twee werkdagen meer telde dan in 2007. Ook de iets hogere prijzen hadden een positief effect. Per werkdag was het omzetvolume bijna 11 procent kleiner.

Enige branche met lagere waarde orderontvangsten

De orderontvangsten van de textiel-, kleding- en lederindustrie waren 1,5 procent minder waard dan in april 2007. Daarmee was de branche de enige met een lagere waarde van de orderontvangsten dan een jaar eerder.

Prijzen weer iets hoger

De producten van de textiel-, kleding- en lederindustrie waren ruim 1 procent duurder dan in april 2007. Binnenlandse klanten betaalden bijna 1,5 procent hogere prijzen, terwijl klanten in het buitenland bijna 1 procent meer betaalden.

De hogere afzetprijzen zijn deels het gevolg van de gestegen kosten van grond- en hulpstoffen. De verbruiksprijzen waren bijna 2,5 procent hoger dan in dezelfde maand in 2007.

Minder productie

Het volume van de gemiddelde dagproductie was ruim 5 procent kleiner dan in april vorig jaar. In het eerste kwartaal was het volume 1 procent kleiner dan in de eerste drie maanden van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Na vijf kwartalen van groei sloot de textiel-, kleding- en lederindustrie het vierde kwartaal van 2007 af met een volume van de bruto toegevoegde waarde dat ruim 0,5 procent kleiner was dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Over heel 2007 was dit volume nog 3 procent groter dan in 2006.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen