Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2008

De zakelijke dienstverleners kunnen opnieuw terugkijken op een goed kwartaal. De omzetgroei lag in het eerste kwartaal op bijna hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De stemming onder de ondernemers blijft positief. De oordelen zijn nog altijd goed, maar zijn wel iets afgezwakt in het eerste kwartaal. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008 blijven optimistisch. De ondernemers zijn al twee jaar positief gestemd.

Omzetgroei even hoog als vorig kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverleners was in het eerste kwartaal 8 procent hoger dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de omzet binnen de verschillende branches in de zakelijke dienstverlening vertoonde een divers beeld. De uitzendbureaus realiseerden in het eerste kwartaal opnieuw de hoogste omzetgroei, maar de groei is de laatste vier kwartalen steeds afgenomen. Dit is in de uitzendbranche echter gebruikelijk na een langere periode van economische groei. Bij de schoonmaakbedrijven verdubbelde de omzetgroei in vergelijking met het vorige kwartaal. Ook de reclamebureaus, die 2007 nog met een omzetdaling afsloten, behaalden nu een bescheiden omzetgroei.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Nog veel openstaande vacatures

In het eerste kwartaal van 2008 ontstonden 48 duizend nieuwe vacatures in de zakelijke dienstverlening. Tegelijkertijd vonden 50 duizend mensen een nieuwe baan in de zakelijke dienstverlening. Toch hebben de zakelijke dienstverleners moeite gehad om de vacatures opgevuld te krijgen, want het aantal openstaande vacatures was hoger dan een jaar eerder. Aan het eind van het eerste kwartaal stonden er bijna 53 duizend vacatures open. Dat zijn er 2 duizend meer dan in dezelfde periode in 2007.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Nog altijd positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van april 2008 blijkt dat het optimisme onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening iets is geslonken. Desondanks zijn er in het eerste kwartaal van 2008 meer orders ontvangen dan een kwartaal eerder. Het oordeel over de orderontvangsten is nog altijd positief, maar wel iets verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de ondernemers zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen verder toegenomen in het eerste kwartaal. Ook is de personeelssterkte iets toegenomen. De tevredenheid over het huidige economisch klimaat voor de ondernemingen in de zakelijke dienstverlening is wat afgezwakt in het eerste kwartaal. De goede stemming onder de ondernemers lijkt in het eerste kwartaal van 2008 langzaam wat af te nemen.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende omzet en toename personeelssterkte verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2008 blijven de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien, per saldo denkt 23 procent van de ondernemers meer orders te zullen ontvangen. Vorig kwartaal was dit nog 43 procent. Ook voorzien de ondernemers de komende maanden een verdere stijging van de afzetprijzen. De verwachting is dan ook dat de omzet verder zal toenemen in het tweede kwartaal. De ondernemers blijven optimistisch over de toekomstige personeelssterkte: 26 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 5 procent een daling voorziet. Verder geeft circa 40 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering vormt voor hun activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.