Monitor juridische en economische diensten eerste kwartaal 2008

In het eerste kwartaal van 2008 hebben de juridische en economische dienstverleners opnieuw meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste bijdrage aan de omzetgroei kwam ook dit kwartaal weer van de economische dienstverleners. De stemming onder de ondernemers is nog altijd positief te noemen. De oordelen van de ondernemers over de orderontvangst en het economische klimaat zijn nog altijd positief, maar wel wat aan het afzwakken. In hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008 zijn de ondernemers nog altijd optimistisch.

Omzetgroei vrijwel ongewijzigd

De juridische en economische dienstverleners hebben in het eerste kwartaal 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De groei is vrijwel hetzelfde als in het kwartaal daarvoor. In vergelijking met de totale zakelijke dienstverlening lag de omzetgroei, net als in de laatste twee kwartalen van 2007, ongeveer een procentpunt lager.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Hoogste groei bij economische dienstverleners

De economische dienstverleners leverden in het eerste kwartaal de grootste bijdrage aan de omzetgroei van de juridische en economische dienstverleners. Het verschil in omzetgroei met de juridische diensten is echter beduidend kleiner dan in voorgaande kwartalen. Vanaf het derde kwartaal van 2007 vertoont de omzetgroei bij de economische dienstverleners een licht dalende lijn. In het eerste kwartaal van 2008 nam de omzet met 7,2 procent toe. De juridische dienstverleners hebben in het eerste kwartaal 6,3 procent meer omgezet.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Iets minder positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van april 2008 blijkt dat de positieve stemming onder de ondernemers in de accountancy en economische dienstverlening iets aan het afzwakken is. De ondernemers zagen in het eerste kwartaal van 2008 de orderontvangsten gelijk blijven. Het oordeel over de orderontvangsten blijft positief, maar is wel iets verslechterd. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn in het eerste kwartaal verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economische klimaat is minder positief dan voorgaande kwartalen.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende afzetprijzen en omzet verwacht

De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008. Zo wordt er een verdere stijging van de orders voorzien. Ook wordt er een stijging van de afzetprijzen en een toename van de omzet verwacht. Verder voorziet per saldo een meerderheid van de ondernemers een verdere stijging van de toekomstige personeelssterkte. Ruim een derde van de ondernemers ziet in een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.