Industriebeeld: producenten iets optimistischer

De ondernemers in de industrie zijn in mei iets optimistischer geworden. Het producentenvertrouwen kwam uit op 3,7 tegen 3,0 in april. Deze lichte verbetering volgt op een daling in de drie voorafgaande maanden. De stemming onder de ondernemers is positief, maar wel minder uitbundig dan in het begin van 2008.

De industrie behaalde in maart 3 procent meer omzet dan in maart 2007. In februari was de omzet 16 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet in maart werd gerealiseerd met twee werkdagen minder, terwijl februari in 2008 juist een werkdag meer telde dan in 2007.

In het eerste kwartaal van 2008 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder uit op 0,2 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Ondernemers iets positiever gestemd

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

In mei waren de ondernemers iets optimistischer over de toekomstige productie dan een maand eerder. Ook over de orderpositie waren de ondernemers iets meer tevreden. Het oordeel over de voorraad gereed product is niet veranderd.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was in mei groter dan het aantal dat een afname zag. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) liep op naar 116,4. Dit is de hoogste stand in zeventien jaar.

De ondernemers bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Al bijna anderhalf jaar is het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang groter dan het aantal dat een daling voorzag.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn elders opgenomen in de Industriemonitor.

Omzet licht hoger

De omzettoename kwam tot stand bij fors hogere afzetprijzen. De industrie rekende 10 procent meer voor haar producten dan een jaar eerder. Met name de eindproducten van de aardolieverwerkende industrie werden duurder. Ook de afzetprijzen van de voedingsmiddelenindustrie en de chemie lagen aanzienlijk hoger dan in maart 2007.

De voedingsmiddelenindustrie en de aardolie- en chemische industrie boekten in maart respectievelijk 12 en 7 procent meer omzet dan een jaar eerder. Alle andere branches realiseerden een lagere omzet dan in maart 2007. De afname was het grootst in de textielindustrie, daar werd 15 procent minder omzet behaald. De textielindustrie is daarmee voor de zevende achtereenvolgende maand de hekkensluiter binnen de industrie.

Productie iets minder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 0,6 procent kleiner dan in maart 2007, na een toename van 1,1 procent in februari. Voor het eerst in meer dan twee jaar viel de productie lager uit dan een jaar eerder.

De textielindustrie kende in maart met 3 procent de grootste afname, het aandeel van deze branche in de totale productie van de industrie is echter bescheiden. Door de metaalindustrie en de papier - en grafische industrie werd respectievelijk 2 procent en een half procent minder productie geleverd dan in maart 2007. De voedings- en genotmiddelenindustrie, de aardolie, chemische en rubberindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie daarentegen produceerden meer dan een jaar eerder.

Groei bruto toegevoegde waarde industrie neemt verder af

In het eerstekwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 0,2 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2007. Daarmee is de industrie nauwelijks gegroeid. In het vierde kwartaal van 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse industrie nog met 1,0 procent. In heel 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde in de industrie uit op 2,5 procent.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2008 met 3,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie nog met 4,5 procent, de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Evenals in het vierde kwartaal van 2007 leverde de delfstoffenwinning in het eerste kwartaal van 2008 een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Zowel in het binnenland als in het buitenland werd veel meer aardgas afgezet. Ook de bouwproductie groeide met 6,1 procent fors. De bouw profiteerde van flink hogere investeringen in bedrijfsgebouwen. Voor de transportsector en de groothandel waren er hoge groeicijfers. Binnen de commerciële dienstverlening nam de groei van de uitzendbranche sterk af. In 2007 groeide de Nederlandse economie met 3,5 procent. Sinds de eeuwwisseling groeide de Nederlandse economie nooit zo sterk als in 2007.