Dienstverlening: Groei commerciële dienstverleners zwakt af

De commerciële dienstverlening leverde in het eerste kwartaal van 2008 ruim de helft van de totale economische groei van 3,1 procent. Het groeitempo van de verschillende dienstverleners was nog altijd relatief hoog, maar lag wel aanmerkelijk lager dan in de voorgaande drie jaar.

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Groei uitzendbureaus loopt terug

De sterke groei van de werkgelegenheid in Nederland was lange tijd goed zichtbaar in de groei van de uitzendbureaus. Drie jaar lang groeiden deze bureaus elk kwartaal met dubbele cijfers. In het eerste kwartaal van 2008 lag de toegevoegde waarde van de uitzendbureaus ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Het groeitempo van de uitzendbureaus viel hiermee terug naar het niveau van het tweede kwartaal van 2004, het moment waarop ze het economisch herstel inluidden.

Ook advocaten en accountants groeien minder hard

Ook andere vormen van zakelijke dienstverlening zoals de advocatuur, accountancy en IT-bedrijven groeiden in het eerste kwartaal van 2008 minder sterk dan in de voorgaande drie jaar.
Net als de uitzendbureaus kampen de overige zakelijke dienstverleners met de krapte op de arbeidsmarkt. Nieuw personeel is steeds moeilijker te vinden en de prijs van arbeid neemt toe. Dit drukt de groei van de toegevoegde waarde.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.