Industriebeeld: tanend optimisme onder producenten

Het optimisme onder producenten in de industrie is in april verder afgenomen. Het producentenvertrouwen kwam uit op 3,0, tegen 6,1 in maart. Het vertrouwen is hiermee weer terug op het niveau van eind 2005. In januari dit jaar bereikte de stemmingsindicator nog met 9,5 de hoogste waarde ooit gemeten.

De industrie heeft in februari ruim 15 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dit is de hoogste omzetgroei in ruim zeven jaar. In januari was de omzettoename 10 procent. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari bijna 1 procent groter dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee iets lager dan in januari.

In het vierde kwartaal van 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder uit op 1,0 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Ondernemers wisselend optimistisch

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

In april waren de ondernemers een stuk minder optimistisch over de toekomstige productie dan een maand eerder. Over de orderpositie bleven de ondernemers tevreden, al verslechterde het oordeel ten opzichte van dat in maart. Het oordeel over de voorraad gereed product is niet veranderd.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn afgenomen was in april groter dan het aantal dat een toename zag. De index orderpositie (dit is de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) viel iets terug, naar 114,7. In maart bereikte de index met 116,3 nog de hoogste stand in zeventien jaar. De ondernemers bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid.

De concurrentiepositie, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt, veranderde naar het oordeel van de ondernemers nauwelijks. Er wordt in de komende drie maanden wel een toename van de buitenlandse afzet voorzien. De bezettingsgraad van de beschikbare productie-installaties is in april met 83,4 procent vrijwel gelijk aan die in januari met 83,3 procent.

Hoge afzetprijzen stuwen omzet industrie omhoog

De omzettoename was voor meer dan de helft toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Vooral in de aardolie- en chemische industrie waren de eindproducten fors duurder. Daarnaast telde februari in 2008 een werkdag meer dan in 2007. Het positieve effect hiervan wordt geraamd op ongeveer 3,5 procent.

Met uitzondering van de textielindustrie hebben alle branches meer omzet geboekt dan een jaar eerder. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de aardolie- en chemische industrie was de omzettoename met 18 procent hoger dan gemiddeld in de gehele industrie.

Op de binnenlandse en de buitenlandse markt was de omzetontwikkeling vrijwel even groot. In het binnenland deed de aardolie- en chemische industrie met een omzetgroei van 25 procent goede zaken. Op de exportmarkt zag de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn omzet met 22 procent stijgen.

Productiegroei iets hoger

Bijna alle branches van de industrie produceerden in februari meer dan in dezelfde maand van 2007. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de toename met 4 procent het grootst. De hout- en bouwmaterialenindustrie en de metaalindustrie realiseerden een productiegroei van circa 3 procent. De textielindustrie produceerde daarentegen een fractie minder dan in februari 2007.

Groei bruto toegevoegde waarde industrie afgenomen

In het vierdekwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,0 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2006. Daarmee bleef het groeitempo ruim onder de voorgaande kwartalen van 2007. In het derde kwartaal van 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse industrie nog met 2,1 procent. In heel 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde in de industrie uit op 2,5 procent.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 met 4,5 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. De delfstoffenwinning leverde in het vierde kwartaal van 2007 een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Zowel in het binnenland als in het buitenland werd veel meer aardgas afgezet. Ook de bouwproductie groeide met 4,6 procent sterk. De bouw profiteerde van flink hogere investeringen in bedrijfsgebouwen. Binnen de commerciële dienstverlening deed vooral de uitzendbranche het goed met een groei van rond de 10 procent. In 2007 groeide de Nederlandse economie met 3,5 procent. Sinds de eeuwwisseling groeide de Nederlandse economie nooit zo sterk als in 2007.