Dienstverlening: Zakelijke diensten belangrijkste motor van economische groei

De commerciële dienstverlening is de motor van de Nederlandse economie. In het vierde kwartaal leverden deze dienstverleners samen bijna 2 procentpunt van de economische groei van 4,5 procent. Vooral de financiële en zakelijke dienstverleners presteerden daarbij sterk. De niet-commerciële dienstverlening voegde in het vierde kwartaal 0,7 procentpunt aan de economische groei toe. 

Commerciële dienstverlening levert al jaren grootste bijdrage aan economische groei

Commerciële dienstverlening levert al jaren grootste bijdrage aan economische groei

De commerciële dienstverleners waren niet alleen de drijvende kracht achter het economisch herstel in 2004 en 2005, ze blijven ook zeer belangrijk in de huidige situatie van hoogconjunctuur. Over heel 2007 leverde de commerciële dienstverlening dan ook verreweg de grootste bijdrage aan de economische groei van 3,5 procent.

Uitzendbureaus blijven groeien

De sterke groei van de werkgelegenheid in Nederland blijft goed zichtbaar in de groei van de uitzendbureaus. Het tempo van de groei nam in de loop van het jaar weliswaar wat af, maar was in het vierde kwartaal nogal altijd hoog. Door de toegenomen schaarste op de arbeidsmarkt wordt het voor de uitzenders wel steeds moeilijker om vacatures te vervullen. De gemiddelde uurprijs van uitzendkrachten nam in 2007 dan ook met ruim 3 procent toe.

ICT en accountancy groeien ook flink

Ook andere vormen van zakelijke dienstverlening zoals de computerservicebureaus, de advocatuur, accountancy en economische dienstverlening groeiden in het laatste kwartaal van 2007 weer sterk. De totale productiewaarde van de overige zakelijke dienstverlening nam over de laatste vier jaar met 25 procent toe en doorbrak in 2007 voor het eerst de grens van 100 miljard euro.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten