Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie is 2008 goed begonnen. De omzet was in januari hoger dan in januari 2007. Ook het omzetvolume was groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari had de industrie opnieuw te maken met fors hogere verbruiks- en afzetprijzen. Het productievolume was iets groter dan in januari 2007. Het volume van de bruto toegevoegde waarde kwam in het vierde kwartaal van 2007 groter uit.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(januari 2008 t.o.v. januari 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Flink hogere omzet

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in januari 16 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De omzetgroei in eigen land en in het buitenland waren van vergelijkbare omvang. Het omzetvolume was in januari bijna 4 procent groter dan in dezelfde maand in 2007. In eigen land was het omzetvolume bijna 3 procent groter, in het buitenland ruim 4,5 procent.

Hogere prijzen

Opnieuw zijn de prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie flink gestegen. De verbruiksprijzen waren 16 procent hoger dan in januari een jaar eerder. Ook 2008 begon voor de producenten met fors duurdere grond- en hulpstoffen. Vooral de geïmporteerde grond- en hulpgrondstoffen zijn beduidend in prijs gestegen ten opzichte van januari 2007. Hierdoor is ook de afzetprijs van het gereed product flink in prijs toegenomen en wel met 11 procent. In het binnenland zijn de afzetprijzen wat sterker gestegen dan in het binnenland. Dierlijke en plantaardige oliën stegen het meest in prijs, namelijk met 45 procent. Diervoerders, meel- en zuivelproducten waren vergeleken met januari 2007 circa 30 procent duurder.

Productie gegroeid

Vergeleken met januari 2007 is het productievolume in januari 2008 ruim 2,5 procent gegroeid. Dit is een bijna een half procentpunt meer dan de gemiddelde groei van het productievolume in 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van 2007 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is het elfde opeenvolgende kwartaal waarin het volume groter was dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De groei van het vierde kwartaal kwam daarmee een fractie hoger uit dan de groei van het derde kwartaal. In heel 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie met ruim 1,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)