Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van maart 2008 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie negatiever is geworden. De orderontvangsten zijn nog wel licht toegenomen, maar de oordelen zijn negatiever. De ondernemers zijn ook voorzichtig in hun verwachtingen. Ze verwachten bijna geen veranderingen in de productie en de personeelssterkte in de komende maanden.

Negatievere oordelen in maart

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in februari nog iets verder toegenomen ten opzichte van januari. Het oordeel van de ondernemers over de orderontvangsten is echter onveranderd negatief en het oordeel over de voorraden gereed product is verder verslechterd. De index orderpositie is licht gedaald naar 83,4 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is negatiever dan vorige maand. Ook de buitenlandse orderpositie werd veel negatiever beoordeeld.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Afname productie verwacht

In februari zagen de ondernemers naar eigen zeggen een lichte afname van de productie ten opzichte van januari. Voor de komende maanden wordt een gelijkblijvende productie voorzien. Ze verwachten weliswaar nog stijgende verkoopprijzen, maar het aantal ondernemers met deze verwachting is lager dan in voorgaande maanden. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers deze maand nog altijd neutraal. Per saldo verwacht nu 2 procent van de ondernemers een afname van de toekomstige personeelssterkte, terwijl 86 procent geen verandering verwacht.

Verwachting voor maart tot en met mei 2008

Verwachting voor maart tot en met mei 2008