Eerder verblijf in Nederland vergroot de kans op vertrek èn terugkomst

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In dit artikel wordt onderzocht of eerder verblijf in Nederland en de duur hiervan samenhangen met later migratiegedrag. Reïmmigranten (personen die Nederland vaker dan éénmaal zijn binnengekomen) blijken een aanzienlijk grotere kans te hebben om het land opnieuw te verlaten dan andere immigranten. Tevens blijkt dat bij reëmigranten (personen die Nederland weer hebben verlaten) de kans om opnieuw te immigreren toeneemt met de tijd die in Nederland is doorgebracht. Reëmigranten en reïmmigranten zijn relatief vaak Europeanen. Zij vertonen een dynamischer migratiegedrag dan andere immigrantengroepen. Auteurs: Ruben van Gaalen, Jeroen Ooijevaar en Govert Bijwaard