Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie zette in januari 2008 voor de derde maand op rij minder om dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Er werden minder producten verkocht, maar het productievolume was groter. Ook was de waarde van de orderontvangsten hoger.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(januari 2008 t.o.v. januari 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Alweer omzetdaling

De textiel-, kleding- en lederindustrie boekte in januari 2008 al voor de derde maand op rij een lagere omzet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In eigen land werd bijna 7 procent minder omgezet, terwijl op de exportmarkten ruim 1 procent meer omzet werd geboekt. De totale omzet lag 2 procent lager dan in januari 2007.

De iets hogere prijzen hadden een positief effect op de omzet. Het omzetvolume per werkdag was ruim 3 procent kleiner dan in de eerste maand van 2007. Op de buitenlandse markt bleef dit volume nagenoeg gelijk, maar dat kon het kleinere omzetvolume in eigen land niet compenseren.

Waarde orderontvangsten hoger

In januari was de waarde van de orderontvangsten van de textiel-, kleding- en lederindustrie 4,5 procent hoger dan in dezelfde maand van 2007. De index bereikte een waarde van 87 (basis 2000=100) en dat is voor een januarimaand hoger dan gemiddeld in de vier voorgaande jaren.

Prijzen iets hoger

De verbruiksprijzen waren bijna 2,5 procent hoger dan in januari vorig jaar. Deze hogere kosten van grond- en hulpstoffen werden doorberekend. De producten van de branche werden hierdoor ruim 1 procent duurder.

Productievolume groter

Het volume van de gemiddelde dagproductie was in januari bijna 4 procent groter dan in de eerste maand van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw groter

In het derde kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 2,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006. In heel 2006 was dit volume nog ruim 3,5 procent groter dan in 2005.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen