Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2007

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal opnieuw fors toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De groei was wel iets lager dan het voorgaande kwartaal.
De stemming onder de ondernemers blijft uiterst positief. De oordelen zijn nog altijd goed te noemen en in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers optimistisch. De ondernemers zijn al twee jaar positief gestemd.

Omzetgroei iets lager

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal met ruim 8 procent toegenomen. Het groeitempo lag iets lager dan een kwartaal eerder. Desondanks kunnen de zakelijke dienstverleners terugkijken op een goed jaar waarin de omzet 10 procent hoger uitkwam dan in 2006. Het waren de uitzendbureaus die in 2007 weer voor de hoogste omzetgroei van alle zakelijke dienstverleners zorgden. Ook de economische dienstverleners en de computerservicebureaus leverden een belangrijke bijdrage aan de groei van de totale dienstverlening. De reclamebureaus daarentegen, sloten het jaar 2007 af met een omzetdaling van 1 procent.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar personeel blijft hoog

De vraag naar personeel in de zakelijke dienstverlening blijft hoog. In het vierde kwartaal van 2007 ontstonden 46 duizend vacatures. Eenzelfde aantal vacatures werd in deze periode ook vervuld. Toch lijkt de branche iets meer moeite te hebben met het vinden van geschikt personeel, want het aantal openstaande vacatures is in 2007 toegenomen. Eind 2007 stonden er 48 duizend vacatures open, 5 duizend meer dan een jaar eerder. Het was opnieuw bij de juridische en economische dienstverleners en de architecten en ingenieurs waar de vraag naar nieuw personeel het grootst was. Bijna de helft van de openstaande vacatures komt voor rekening van deze branches.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening nog altijd zeer goed is. Naast de omzetgroei, zijn er volgens de ondernemers in het vierde kwartaal van 2007 meer orders ontvangen dan een kwartaal eerder. Het oordeel over de orderontvangsten is nog altijd positief en iets verbeterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de ondernemers zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen verder toegenomen in het vierde kwartaal. Ook is de personeelssterkte iets toegenomen. De tevredenheid over het huidige economisch klimaat is onveranderd hoog. De goede stemming onder de ondernemers bereikte in het tweede kwartaal van 2007 een hoogtepunt en sindsdien blijven ze uiterst positief gestemd.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende omzet en toename personeelssterkte verwacht

Voor het eerste kwartaal van 2008 blijven de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien, per saldo denkt 43 procent van de ondernemers meer orders te ontvangen. Ook voorziet de helft van de ondernemers de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. De verwachting is ook dat de omzet verder zal toenemen in het eerste kwartaal. De ondernemers zijn zeer optimistisch over de toekomstige personeelssterkte, 38 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 8 procent een daling voorziet. Verder geeft circa 40 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering is voor hun activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.