Monitor juridische en economische diensten vierde kwartaal 2007

De juridische en economische dienstverleners realiseerden in het vierde kwartaal weer een hoge omzetgroei in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.  Het waren opnieuw de economische dienstverleners die een grote bijdrage leverden aan deze groei. De stemming onder de ondernemers is nog altijd uiterst positief te noemen. De ondernemers oordeelden positief over de orderontvangst en het economische klimaat. Ook in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers nog altijd zeer optimistisch.

Hoge omzetgroei houdt aan
In de juridische en economische dienstverlening werd in het vierde kwartaal 8,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De groei is weliswaar een fractie lager dan de twee voorgaande kwartalen, maar nog steeds erg hoog. De omzettoename van de juridische en economische dienstverleners kwam in het vierde kwartaal overeen met de gemiddelde groei van de totale zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economische dienstverleners opnieuw hoogste groei

Van de juridische en economische dienstverleners leverden de economische dienstverleners, waaronder de accountants, opnieuw de grootste bijdrage aan de omzetgroei in het vierde kwartaal. Vanaf het tweede kwartaal van 2006 nam hun omzet steeds meer toe dan bij de juridische dienstverleners. De omzetgroei bedroeg 9,5 procent. Bij de juridische dienstverleners was de groei lager. Hun omzet lag in het vierde kwartaal ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.
Over het hele jaar was de groei van de juridische en economische dienstverleners nagenoeg even hoog als in 2006. De omzet nam met 8,5 procent toe. De kleine krimp in de groei kwam geheel voor rekening van de juridische dienstverleners. Hun omzet nam in 2007 met 4 procent toe, terwijl een jaar eerder de groei nog 6 procent bedroeg.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere toename orderontvangsten

Uit de conjunctuurtest van januari 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de accountancy en economische dienstverlening positief is. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het vierde kwartaal 2007 meer orders dan in het derde kwartaal. Het oordeel over de orderontvangsten blijft positief. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn in het vierde kwartaal verder toegenomen. De personeelssterkte is gelijk gebleven. Het oordeel over het huidige economisch klimaat blijft onveranderd positief.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende afzetprijzen en omzet verwacht

De ondernemers zijn zeer optimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008. Zo wordt er een verdere stijging van de orders voorzien. Ook wordt er een stijging van de afzetprijzen en een flinke toename van de omzet verwacht. Per saldo verwacht ruim 60 procent van de ondernemers een verdere stijging van de omzet. Verder voorziet men per saldo een verdere toename van de toekomstige personeelssterkte. Ruim een derde van de ondernemers ziet in een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.