Monitor computerbranche vierde kwartaal 2007

De computerservicebedrijven hebben ook het vierde kwartaal afgesloten met een forse omzetgroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2006. De  stijgende vraag naar automatiseringsdiensten was wel minder uitbundig dan in de voorgaande kwartalen.
De stemming onder de ondernemers is zeer optimistisch. Ze oordelen zeer positief over de orderontvangsten en het economisch klimaat. Ook in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers zeer optimistisch.

Omzetgroei afgenomen

De omzet van de computerservicebedrijven is in het vierde kwartaal van 2007 met 9,5 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. De groei is hiermee voor het eerst sinds zeven kwartalen onder de 10 procent uitgekomen. Desondanks waren de computerservicebedrijven ook in het vierde kwartaal weer een van de best presterende branches van de zakelijke dienstverlening.
Over het jaar 2007 kwam de omzetgroei iets hoger uit dan in 2006. Door de aanhoudend hoge vraag naar IT-diensten steeg de omzet in 2007 met 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar nieuw personeel vrijwel ongewijzigd

In het vierde kwartaal van 2007 ontstonden 7 duizend nieuwe vacatures. Vrijwel evenveel vacatures werden in deze periode ook weer vervuld. De laatste zeven kwartalen schommelde het aantal ontstane vacatures steeds rond de 8 duizend.
Aan het eind van het vierde kwartaal van 2007 waren er 9 800 vacatures niet opgevuld. Ten opzichte van een jaar eerder een toename van 700 stuks. Het aantal openstaande vacatures bij de computerservicebedrijven schommelt al twee jaar tussen de 9 en 10 duizend.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Toename orderontvangsten, zeer positieve oordelen

De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het vierde kwartaal van 2007 meer orders dan in het derde kwartaal. Uit de conjunctuurtest blijkt verder dat het oordeel over deze orderontvangsten onveranderd positief is. Ook de aan afnemers berekende afzetprijzen zijn in dat kwartaal toegenomen. De personeelsterkte is eveneens toegenomen. Het positieve oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verbeterd vergeleken met vorig kwartaal. De oordelen van ondernemers in deze branche zijn nog wat positiever dan die van de gehele zakelijke dienstensector.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Toename orders, prijzen en personeelssterkte verwacht

De ondernemers zijn zeer optimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008. De helft van de ondernemers verwacht een verdere stijging van de orders. Verder voorzien ze stijgende afzetprijzen. Ook wordt door hun een verdere toename van de omzet in het eerste kwartaal verwacht. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers ook al optimistisch, per saldo verwacht ruim een kwart een stijging. Een tekort aan arbeidskrachten wordt door bijna 60 procent aangegeven als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.