Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2007

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus is in het vierde kwartaal opnieuw hoger uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook was de groei weer sterker dan in het vorige kwartaal. De stemming onder de ondernemers is nog altijd uiterst positief te noemen. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn ze zeer optimistisch. De ondernemers in deze branche zijn nog positiever in hun beoordelingen over de orderontvangsten en het economisch klimaat dan de gehele zakelijke dienstverlening.

Omzetgroei in lijn met jaarontwikkeling

De architecten- en ingenieursbureaus hebben het vierde kwartaal afgesloten met een omzetgroei van 7 procent. Hiermee herstelden ze van de lagere groei van 4 procent in het derde kwartaal van 2007.

Over het jaar 2007 nam de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus met 7 procent toe. De groei kwam 3 procentpunt lager uit dan bij de hele zakelijke dienstverlening. Deze bedrijfstak werd ook in 2007 gedomineerd door de computerservicebedrijven en de uitzendbureaus.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ondernemers positief gestemd

Uit de conjunctuurtest van januari 2008 blijkt dat de ondernemers in deze branche nog altijd zeer positief gestemd zijn. Volgens de ondernemers zijn er in het vierde kwartaal 2007 weer meer orders ontvangen dan in het voorgaande kwartaal. Het oordeel over deze orderontvangsten is onveranderd positief. Hetzelfde geldt voor het oordeel over het economisch klimaat. Ook is de personeelssterkte verder toegenomen. De stemming is sinds 2005 sterk verbeterd.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat,

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat,

Toename in ontvangen orders verwacht

Ook in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers zeer optimistisch. Er wordt een verdere toename van de orderontvangsten voorzien, evenals een stijging van de afzetprijzen. Ook verwachten de ondernemers een verdere toename van de omzet. Meer dan 40 procent van de ondernemers verwacht een uitbreiding van de personeelssterkte in het eerste kwartaal. Tevens geeft meer dan de helft van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.