Industriebeeld: ondernemers blijven optimistisch

De ondernemers in de industrie blijven uiterst optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op 8,5. In januari bereikte de stemmingsindicator met 9,5 de hoogste waarde ooit gemeten, sinds de start van het onderzoek in 1985. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al meer dan anderhalf jaar op een zeer hoog niveau.

De industrie heeft in december 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Deze omzettoename is volledig toe te schrijven aan de hogere afzetprijzen. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder uit op 1,1 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Producenten over de hele linie positief

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in februari iets minder optimistisch dan een maand eerder. Ook over de orderpositie waren de producenten iets minder tevreden. Niettemin scoren beide deelindicatoren nog steeds zeer hoog. Het oordeel over de voorraad gereed product is licht verbeterd.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was een stuk groter dan het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam verder toe en kwam uit op 115,5.

De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in februari opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Dit is al ruim een jaar het geval. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen zijn elders opgenomen in de Industriemonitor.

Omzetgroei neemt af

De omzettoename van 6 procent is volledig toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Daarnaast had december een ander werk- en vakantiepatroon dan in 2006. Dit had een negatief effect op de omzetgroei.

Op de binnenlandse en de buitenlandse markt was de omzetontwikkeling vrijwel even groot. Op beide markten kende de aardolie- en chemische industrie de grootste omzetgroei. In eigen land nam de omzet van deze branche met 12 procent toe, in het buitenland met bijna 8 procent.

Productiegroei iets hoger

Niet alle branches van de industrie produceerden in december meer dan in dezelfde maand van 2006. In de papier- en grafische industrie was de toename met ruim 2 procent het grootst. Ook de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie realiseerden een productiegroei. De productie in de aardolie- en chemische industrie was een fractie minder dan een jaar eerder. De hout- en bouwmaterialenindustrie en de textielindustrie produceerden ruim 2 procent minder dan in december 2006.

Groei bruto toegevoegde waarde industrie afgenomen

In het vierdekwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,1 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2006. Daarmee bleef het groeitempo ruim onder de voorgaande kwartalen van 2007. In het derde kwartaal van 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse industrie nog met 2,1 procent. In heel 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde in de industrie uit op 2,5 procent.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 met 4,4 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Vooral de aanzienlijk hogere productie van aardgas gaf een flinke impuls aan de economische groei. In 2007 groeide de Nederlandse economie met 3,5 procent. Sinds de eeuwwisseling groeide de Nederlandse economie nooit zo sterk als in 2007.