Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie sloot 2007 af met teleurstellende resultaten. Als enige branche in de industrie zette ze minder om dan in december 2006. Het productievolume was kleiner en er werden minder, maar wel duurdere, producten verkocht. Ook de waarde van de orderontvangsten was lager.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2007 t.o.v. december 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Alweer lagere omzet

In december 2007 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie als enige industriebranche minder omgezet dan in dezelfde maand van 2006. De branche boekte ruim 8 procent minder omzet. De binnenlandse omzet lag zelfs 14 procent lager dan in december 2006.

De iets hogere prijzen hadden een positief effect op de omzet. Het omzetvolume per werkdag was op de binnenlandse markt 15 procent kleiner, terwijl het op de exportmarkten ruim 5 procent kleiner was. Per saldo was het omzetvolume per werkdag ruim 9 procent kleiner dan in december 2007.

Over heel 2007 was de omzet nagenoeg gelijk aan die in 2006. De omzetdaling op de binnenlandse markt werd ternauwernood gecompenseerd door een omzetstijging in het buitenland. Het omzetvolume per werkdag was bijna 1 procent kleiner dan in 2006.

Waarde orderontvangsten weer lager

De waarde van de orderontvangsten van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in december bijna 3,5 procent lager dan in dezelfde maand van 2006. Het was al voor de vierde keer in 2007 dat de ontvangen orders minder waard waren dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De in 2007 ontvangen orders vertegenwoordigden dezelfde waarde als in 2006.

Prijzen iets hoger

De producten van de branche waren ruim 1 procent duurder dan in december 2006. Dit was mede het gevolg van de hogere kosten van grond- en hulpstoffen.
Over 2007 waren de prijsontwikkelingen vergelijkbaar met die in december.

Minder productie

Het volume van de gemiddelde dagproductie was in december bijna 2,5 procent kleiner dan in de laatste maand van 2006. Het is voor het eerst in 2007 dat dit volume kleiner is dan in dezelfde maand in 2006.
In 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 3 procent groter dan in 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw groter

In het derde kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 2,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006. In heel 2006 was dit volume nog ruim 3,5 procent groter dan in 2005.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen

Meer cijfers staan op de cijferpagina Industrie en energie.