Statistisch Bulletin no. 5

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen, Macro-economie.