Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2007 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie iets minder positief is. De orderontvangsten zijn weliswaar toegenomen, maar het oordeel over de orderpositie is flink verslechterd. De ondernemers voorzien bovendien de komende maanden een daling van de productie. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers deze maand wel positief.

Licht toegenomen orderontvangsten, iets minder positieve oordelen

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in november licht toegenomen. Het oordeel van de ondernemers over de orderontvangsten is echter nagenoeg onveranderd. Het oordeel over de voorraad gereed product is verbeterd. De index orderpositie is gedaald van 83,4 naar 82,1 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is dan ook licht verslechterd. Met name het oordeel over de buitenlandse orderpositie is flink verslechterd. In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een positief sentiment van de ondernemers.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers verwachten daling productie

In november realiseerden de ondernemers naar eigen zeggen een licht hogere productie ten opzichte van oktober. Voor de komende maanden wordt echter een daling van de productie voorzien. Men verwacht dat de verkoopprijzen flink zullen stijgen. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers deze maand positief gestemd. Per saldo verwacht 14 procent van de ondernemers een stijging van de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting voor december tot en met februari 2008

Verwachting voor december tot en met februari 2008